Artikel fra september 2017
Læs hele avisen

Cat tryller minilæsser om til grader

03-10-2017


Har lanceret Cat Box Blade til afretning på mindre veje og stier

En Cat kan ikke afrette en hund. Men mindre veje, stier og grønne områder lader sig afrette efter, at maskinkæmpen har lanceret en ny mini. På Have & Landskab kunne produktspecialist Poul Erik Mortensen fra Pon Equipment præsentere Cat Box Blade, som formår at trylle en minilæsser om til en grader.

”Cat Box Blade består af et graderblad og er monteret med en kasse, der tager materialerne med. Grejet er helt oplagt ved anlæg af parkeringspladser og lignende, men naturligvis også til at nivellere og lægge materialer ud. Den skal ikke bruges til sofistikerede anlæg, men til enkel udlægning”, forklarer Poul Erk Mortensen.

Cat har rigget nyheden til som en ren plug-and-play løsning, hvis man vælger at bruge den i samarbejde med en af Caterpillars egne læssere. Den integrerer totalt med maskinen, og kort beskrevet er det ”montér og kør”. Box Blade kan imidlertid også nemt tilpasse andre maskinmærker, oplyser Poul Erik Mortensen.

 

Klar til 2D og 3D

”Graderen er forberedt for både 2D- og 3D-maskinstyring. Man kan lave fald og hældning, og bladet kan vippes sideværts og lave sidefald. Til anlæg af cykelstier og parker med terrænforskelle og design vil det naturligvis være interessant at bruge 3D. Selv om graderbladet er enkelt, kan det faktisk lave avancerede ting”, fortæller produktspecialist Poul Erik Mortensen.

En finurlighed ved bladet er i øvrigt, at det er ens på begge sider og altså kan lave afretninger både frem og tilbage. Det betyder, at det for maskinføreren er lige så godt at skubbe som at trække. Resultatet bliver det samme

Billedtekster:

1.

Produktspecialist Poul Erik Mortensen klar til at nivellere og afrette med det nye Cat Box Blade.

2.

Poul Erik Mortensen og Pon Equipment præsenterede den nye grader på Have & Landskab. Bladet afretter lige godt, uanset om der køres fremad eller bakkes. Kassen sørger for at tage materialerne med.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk