Det rene grundvand skaber mangel på rør- og kloakfolk

21-04-2017

Der er behov for mange flere kloakmestre og rørlæggere med specialviden til at tage vare på afledning af spildevand

Der er plads til mange flere med specialviden i de danske udgravninger, hvor der laves rør- og kloakarbejde. Dem med specialviden er kloakmestre og rørlæggere. De er en mangelvare. Og når der mangler folk med de nødvendige kvalifikationer til at tage vare på afledningen af spildevand, skyldes det paradoksalt nok det rene vand.

”Årsagen til det høje danske uddannelseskrav er, at vi er et af de få lande, der kan pumpe rent grundvand op af jorden og drikke det direkte fra vandhanen. Når vi ønsker at prioritere vores rene grundvand så højt, må vi nødvendigvis også tage vare på afledningen af spildevand på et højt niveau. Det er noget, der kræver den specialviden, som netop kloakmestrene og rørlæggerne har. Derfor gør vi, hvad vi magter, for at uddanne så mange som muligt til det, der faktisk er en attraktiv branche”, fortæller Peter Hjortdal Andersen.

Han er uddannelsesleder på erhvervsskolen Learnmark Horsens. Og han betragtes som lidt af en guru, når det handler om at producere nye rørlæggere og kloakmestre.

”Det kræver specifik viden om danske afløbssystemer og dokumentation for tilsvarende kvalifikationer, hvis man vil arbejde med danske rør og kloakker. Man skal naturligvis kende de danske love og standarder. Virksomheder og personer fra andre EU-lande og lande, som Danmark har tilsvarende aftaler med, har adgang til arbejdsområdet. Nogle udenlandske virksomheder har også dansk autorisation. De har så en dansk afdeling og i nogle tilfælde en dansk faglig ansvarlig ansat”, forklarer Peter Hjortdal Andersen.

 

Masser af arbejde

”Der er mangel på både rørlæggere og kloakmestre, og derfor er det rigtig gode fag for unge mennesker at satse på. Generelt mangler entreprenørbranchen arbejdskraft, og det gælder ikke mindst kloakbranchen. Der bygges meget, der separeres kloakker, og klima-situationen med mere og mere regn får huskøbere til at fokusere også på afløbssystemerne. Det gjorde man ikke tidligere. Det under jorden betød ikke så meget, fordi man ikke kunne se det. I dag er der meget mere bevidsthed om vigtigheden af, at kloakkerne fungerer optimalt, og derfor vil mange have lavet tv-inspektion ved hushandel”, forklarer Peter Hjortdal Andersen.

Learnmark Horsens er Danmarks største kloakmesterskole. I år vil der formentlig blive uddannet i omegnen af 150 kloakmestre i hele landet. De 60 af dem får deres bevis i Horsens.

”Vi har gang i uddannelse af 70-80 nye rørlæggere på fire hold. Rørlæggerniveauet er ganske stabilt. Alligevel er der altså mangel både på dem og på kloakmestre. De cirka 150 kloakmestre, der udklækkes i år, står i skærende kontrast til situationen for blot ti år siden. I 2007 kom der 350 nye kloakmestre på landsplan”, siger Peter Hjortdal Andersen.

 

Smart branche

Der er flere årsager til, at det er rigtig smart at uddanne sig til kloakbranchen. Dels er der rigtig gang i branchen med masser af projekter. Kommunerne rundt om i hele landet laver stærkt tiltrængte fornyelser af kloaksystemerne, og dermed følger også separeringerne i regnvand og spildevand for alle husejerne. Dels er kloakbranchens store årgange begyndt at gå på pension, og der er simpelthen et slip i mængden af rørlæggere og kloakmestre.

”Der er mange parametre, der gør det lukrativt at uddanne sig til at rode med rør og kloakker. Som uddannelsesinstitution klager vi da heller ikke, selv om der altså var større søgning for år tilbage. Tidligere var der mange bygningskonstruktører, der valgte også at uddanne sig til kloakmestre for simpelthen bedre at forstå den virkelige verden og bedre kunne være i dialog med de udførende. Det smittede af på os, fordi vi dengang var en del af VIA University College og også uddannede bygningskonstruktører”, siger Peter Hjortdal Andersen.

 

Fjernundervisning

Foruden undervisningen med fysisk fremmøde på skolen på Vejlevej i Horsens, underviser Learnmark også en del af morgendagens kloaksvende ”via satellite”.

”Vi kører også aftenundervisning to aftener om ugen, og nogle af kursisterne tager deres uddannelse som fjernundervisning, hvor vi tilbyder direkte transmission fra skolestuen. Samtidig optages undervisningen og lægges på links, så alle kursister efterfølgende kan gå på nettet og friske op, eller måske simpelthen bruge mere tid på dele, som de ikke fik fat i første gang. Vi kører fjernundervisning på femte sæson, mens der har været aftenundervisning i adskillige år. Og vi har succes med begge dele”, siger uddannelseslederen.

Når dommens dag kommer, skal kursisterne dog en tur til Horsens. Eksamens-faciliteterne er i Horsens, og både de teoretiske og de praktiske prøver foregår på Learnmark Horsens.

 

Masser af efteruddannelse

Foruden at uddanne nye, tager skolen sig også af at børste allerede uddannede kloakmestre af og opdatere dem med nye kundskaber og færdigheder. Learnmark Horsens har et omfattende program af efteruddannelser for kloakmestre.

”Vi tilbyder blandt andet fire dages certificeringskursus i tv-inspektion. Strømpeforing er et separat kursus, og vi har spulekurser, kurser i isætning af rottespærre, i anvendelse og afledning af regnvand og i anvendelse af ”Byg og miljø”. Tillige har vi forskellige sikkerhedskurser og også kurser i AutoCAD”, fortæller Peter Hjortdal Andersen.

Tilbudsgivning for kloakmestre er en væsentlig disciplin, når man efterfølgende vælger at blive selvstændig. Den kan man også komme på kursus i. Blandt Learnmarks nyeste efteruddannelser er ”Byggepladsansvarlig håndværker”. Den gør allerede udlærte håndværkere til mini-byggeledere i løbet af to gange to uger med en pause imellem.

Billedtekster:

1.

Uddannelsesleder Peter Hjortdal Andersen – glæder sig over god søgning til uddannelserne til kloakmestre og rørlæggere. Men der er behov for endnu flere.

2.

Der er høj aktivitet i sandkasserne på Learnmark Horsens’ rørlæggeruddanelse.

3.

Morgendagens folk med kloakker og rør i gang på Learnmark Horsens. 

4.

Dyb koncentration ved skærmene. Den 2. maj er der eksamen, og de kommende kloakmestre skal have helt styr på teorien.

5.

Antallet af rørlæggere under uddannelse er stabilt på Learnmark Horsens. Men der er plads til flere.


Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk