Dobbelt op på det faglige

29-08-2017
Have & Landskab serverer dobbelt så mange indlæg som tidligere

Fagligheden bliver dobbelt så stor på Have & Landskab i forhold til tidligere. Dobbelt så mange oplæg af dobbelt så mange erfarne fagfolk og forskere på dobbelt så mange scener. Det sidste betyder så, at den grønne messe øger fra én til to pavilloner. Til gengæld bliver de begge – naturligvis – stort set dobbelt så store som den enlige Fagligt Forum-pavillon for to år siden.

”Vi bygger ganske enkelt videre på Fagligt Forums succes ved sidste udstilling. Her var der fuldstændigt proppet til mange af foredragene, og vi fik et væld af positive tilbagemeldinger. Derfor er det oplagt at skrue op med en ekstra scene, mere plads og langt flere faglige indlæg til dette års udstilling”, forklarer formanden for Have & Landskabs bestyrelse, slotsgartner Palle Kristoffersen.

2017-udgaven af Have & Landskab kommer til at byde på i alt 36 oplæg i to sideløbende spor i de to pavilloner.

En af de mange oplægsholdere på årets Fagligt Forum er landskabsarkitekt og fagkonsulent i Danske Anlægsgartnere, Kim Tang. Han øsede også ud af sin viden ved Have & Landskab i 2015. Kim Tang er klar med oplægget ”Planteanvendelse i LAR-anlæg” som henvender sig til både landskabsarkitekter og projekterende, men også de udførende anlægsgartnere og studerende på de grønne uddannelser.

 

Tung faglighed på kort tid

En anden af årets oplægsholdere, som også var med på Fagligt Forum ved sidste udstilling, er Oliver Bühler, lektor ved Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

”Det gode ved Fagligt Forums format er, at man kan fyre noget med tung faglighed af på kort tid, og gøre det lidt mere provokerende og debatskabende, end hvis målgruppen var helt ens, som den tit er på faglige konference. Men Have & Landskabs gæster er en meget forskelligartet gruppe, og det er et godt udgangspunkt for en faglig debat,” mener Oliver Bühler, som kommer med oplægget ”Værdisætning af træer på 30 minutter” – en introduktion i metoden VAT03, som er skabt til at sætte kroner og ører på, hvad et givent træ er værd.

 

Kirkegårdsonsdag

Derudover byder Fagligt Forum – ligesom Have & Landskab selv – på en bred vifte af emner, som berører nøgleproblemer i den grønne branche anno 2017. På udstillingens første dag er der dømt ”Kirkegårdsonsdag” på den ene scene, hvor fokus især vil være på at få lavet den gode udviklingsplan. Erfaringerne herfra er dog relevante for alle dele af branchen. Det samme gælder spørgsmålet om, hvordan man bedst muligt beskærer tykke grene. Det skal man jo generelt ikke, men nogle gange kan det være nødvendigt.

Ellers bliver der chance for at høre det seneste nye om byens gulve og brolæggernormerne, og ikke mindst hvordan man med Q-planter kan sikre sig bedre grønne anlæg. Man vil også kunne høre erfaringerne fra et nyt PhD-projekt om praktisk anvendelse af buske, og om forskernes seneste erfaringer med at bruge vandet som ressource, eksempelvis med bio-LAR. Desuden vil Landskabsrådet træde på scenen og debattere spørgsmålet om separate grønne entrepriser med fokus på beplantning, terræn og udearealer kan føre til mere værdiskabende byggeri.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 86 80 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk