Eftersorterer gør affald til værdifuld biomasse

25-10-2018


Østrigske J Doppstadt Austria rammer den danske regerings strategi for cirkulær økonomi lige i solar plexus

Værdiløse sigterester fra neddeling af grønt affald kan med en tur gennem en rød maskine fra Østrig optimeres til værdifuld biomasse. Der står GT 130A Steinmops på maskinen – samt J Doppstadt Austria. Dermed er signalet klart for branchefolk: Josef Doppstadt med en fortid som chef for Doppstadt-koncernen med produktion af store neddelere og sorterere, har fået en god idé. Den har han altså døbt Steinmops.

”Store mængder af sigterester devalueres til et affaldsprodukt, fordi varmeværkerne naturligvis ikke ønsker materialer fyldt med sten til deres forbrændingsanlæg. Derfor er sigteresterne blandt andet blevet kørt på deponi til en høj udgift. Når biomassen renses for sten, får den sin værdi tilbage og kan sælges til forbrænding”, forklarer direktør Morten Christensen hos OP System Danmark i Løsning, som har hentet de første Steinmops-maskiner til Danmark.

”Steinmops rammer i virkeligheden den danske regerings nye udspil til en strategi for cirkulær økonomi lige i solar plexus. Regeringen har netop offentliggjort strategien til at sætte skub i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Materialer og produkter skal recirkuleres, så vi udnytter deres værdi til fulde og minimerer spildet. Regeringen har puttet 116 millioner kroner i 15 initiativer i planen, og et af dem hedder ”Få mere værdi ud af biomassen”. Det er præcis dét, Steinmops sikrer”, siger Morten Christensen.

 

Josef Doppstadt startede

Det var manden bag maskinen, Josef Doppstadt, der selv trykkede på startknappen og dermed satte den første Steinmops i gang på Horsens Kommunes genbrugsplads. Relationerne mellem Josef Doppstadt og Morten Christensen hos OP System Danmark er gode, og derfor havde han taget turen fra Wien i Østrig til Horsens i Danmark for at tjekke, at alt var klar til premieren.

Den otte tons tunge maskine placeres efter en tromlesorterer, som fodrer Steinmops både med materialer og hydraulisk power. Og så er det hele ganske enkelt.

”Det er rent plug-and-play, blot der er et 60 liters hydraulisk udtag og en vandforsyning. De ”forurenede” materialer sendes fra sortereren over i Steinmops, som udnytter det enkle princip, at ren biomasse kan flyde, og det kan sten ikke”, forklarer Morten Christensen.

 

Kort tørretid

”Steinmops er ikke et vaskeanlæg, men nøjes med at separere skidt og kanel. Der er kun behov for meget lidt vand til separeringsprocessen i Steinmops. Det hindrer dels problemer med slam, som er uundgåelig i et vaskeanlæg. Og dels bliver der ikke lange tørretider på det rensede materiale. Det kan umiddelbart læsses til transport til et forbrændingsanlæg”, siger OP System Danmark-direktøren. 

Sten og andre materialer, som forurener den anvendelige biomasse, sendes ud til højre via et sidebånd. Dermed bliver der måske tilmed et nyt liv for affaldsresterne som vejfyld. Og dermed yderligere styrker Steinmops i forhold til den cirkulære økonomi.

 

Det gode flyder

Steinmops er godt 7 meter lang og 2,5 meter bred. Den otte tons tunge maskine kan transporteres på en lastbil, og når den skal flyttes rundt på miljøpladsen, gøres det enkelt med kroghejs.

”Det geniale er ofte ganske enkelt. Der er da heller ikke den store raketvidenskab i Steinmops. Josef Doppstadt udnytter bare den kendsgerning, at det gode flyder ovenpå. Resten er simpel teknik med at sende de forurenede materialer på en lille sejltur, hvor sten og skidt synker til bunds og transpores væk med sidebåndet, mens den værdifuld biomasse er klar til at transportere til forbrændingsanlægget og forvandles til fjernvarme”, siger direktør Morten Christensen, OP System Danmark. 

Billedtekster:

1.

Josef Doppstadt har konstrueret GT 130A Steinmops og tog turen til Danmark for at sætte den første maskine i gang.

2.

En tromlesorterer fodrer Steinmops, hvor den gode biomasse snegles ren ud, efter at sten og skidt er sunket til bunds og efterfølgende transporteret væk.

3.

Sådan ser cirkulær økonomi ud i praksis. Eftersortereren Steinmops renser sigteresterne og skaber værdifuld biomasse.

4.

 Der har i en årrække været gode relationer mellem Josef Doppstadt (til venstre) og direktør Morten Christensen hos OP System Danmark. Derfor tog opfinderen og producenten selv turen til Danmark med den første Steinmops.

5.

Anlægget kører, renset og værdifuld biomasse tårner sig op og tørrer hurtigt til anvendelse, fordi der kun anvendes meget lidt vand til separeringsprocessen.

6.

Søm, skruer og ikke mindst sten synker til bunds i Steinmops og sendes efterfølgende ud til højre, mens den gode biomasse passerer til brug i forbrændingsanlæggene.

Læs mere på
www.opsystem.dk

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 86 80 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk