Elever trækker i arbejdstøjet som buskmænd for Have & Landskab

22-03-2017


Omfattende forskningsprojekt bliver en del af udstillingen i Slagelse

Anlægsgartnerelever fra fagskolen Selandia i Slagelse får en central rolle i årets udgave af fagmessen Have & Landskab. De skal nemlig stå for ikke mindre end 80 procent af det praktiske arbejde i et stort forskningsprojekt om buskbeplantninger, som lanceres i forbindelse med udstillingen fra den 30. august til 1. september.

Forskningsprojektet udføres af Københavns Universitet, men altså med fremtidens folk fra fagskolen som udfarende buskmænd.

”Nogle af fagets mest kyndige kræfter er i gang med at tilvejebringe helt ny viden i samarbejde med unge, nysgerrige mennesker, som først er begyndt at snuse til faget. Det er et godt billede på den smeltedigel, som Have & Landskab rent faktisk er. Desuden er det jo noget af et scoop, at det er lykkede os at få forskerne fra Københavns Universitet til at bruge vores udstillingen til at fremvise og udvikle den allernyeste forskning indenfor et underbelyst forskningsområde”, siger udstillingsleder Dina Overgaard.

Der er tale om et pilotprojekt, som skal prøve grænser af i forhold til buskbeplantning, eksempelvis i forhold til blandt andet artsvalg, plantetæthed og plantehøjde.

 

Forskning mangler

Bag projektet står Ph.d.-studerende Marie Schnell, som allerede vakte opmærksomhed med sit speciale som netop buskbeplantninger for tre år siden. Nu er hun klar til at bygge videre på de erfaringer og spørgsmål som rejste sig tidligere, og det er tiltrængt, pointerer hun.

”Vi grønne fagfolk bruger faktisk buske lidt tilfældigt. Sidste optælling vidste, at 45 procent af de anvendte planter i vores branche er buske og småtræer, men der er stort set ingen forskning og meget lidt tilgængelig viden om det”, siger Marie Schnell.

”Når jeg eksempelvis underviser landskabsarkitektstuderende, så spørger de altid, hvor tæt de skal plante. Men det ved vi ikke. For stauder kan vi angive det væsentligt mere kvalificeret, men sådan er det ikke med buskbeplantninger. Og når vi nu bruger dem meget i forvejen, er det underligt, at vi ikke ved mere om det. Det kan dette projekt forhåbentligt være med til at rode bod på. Det er i hvert fald en start”, fortæller Marie Schnell.

 

Elever rydder og plejer

Anlægsgartnerelever fra Selandia sørger nu for rydning af et gammelt læhegn mellem udstillingsarealerne Strøget og Parken, hvor planteskolernes stande kommer til at stå. Her vil eleverne og forskerne senere på året etablere en række bede med forskellige buskbeplantninger, som de besøgende kan vurdere resultaterne af under selve udstillingen. Det er aftalen, at Selandia og eleverne skal stå for den efterfølgende vedligeholdelse af forskningsbeplantningen.

Det ser underviser og ansvarlig for skolepraktik på Selandia, Alexander Lauener, som en stor fordel for eleverne.

”Eleverne kommer til at være med til det hele, de har allerede beskåret og ryddet stubbe op, og de kommer også til at være med til plantningen, og selve plejen bliver en del af skolepraktikken, hvor vi jo har brug for undervisningstimer i både almindelige vedligeholdelsesopgaver og ikke mindst i at udarbejde og følge en plejeplan, eksempelvis for en buskbeplantning. Så det er et rigtigt godt projekt for eleverne, og et projekt som vi ser frem til at hjælpe frem med en god, stabil pleje”, fortæller Alexander Lauener.

Altså er det ikke kun gæsterne til Have & Landskab ’17, som kommer til at se lys blive kastet over en essentiel men underprioriteret del af faget. Også ved de kommende udstillinger vil alle kunne følge de forskellige beplantningers udvikling og ved selvsyn holde sig ajour med et yderst relevant forskningsprojekt.

Danske Planteskoler, som også er en af de fire arrangører bag Have & Landskab, er sponsor på projektet. 

Læs mere på
www.haveoglandskab.dk

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 86 80 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk