Entreprenører med til at sikre leasing-succes

19-02-2019


Spar Nord har vækst på 30 procent i nysalg i årets første tre kvartaler

Virksomhederne leaser som aldrig tidligere, og for Spar Nord Leasing med hovedkvarter i Aalborg er det ikke mindst leasende entreprenørfirmaer, der sikrer succes. Spar Nord Leasing tilbyder finansiering især inden for kerneområderne transport-, entreprenør-, landbrugs- og industriudstyr. Og af de fire områder har specielt entreprenør og transport bragt sig i front, fortæller direktør Jens Peter Madsen.

”De seneste års fremgang på vores kerneområder skyldes også et holdningsskift hos virksomhederne. Generelt tror jeg, at der i virksomhederne er en tendens til, at man ikke nødvendigvis behøver at eje driftsmidlerne. For blot 10 år siden herskede der i højere grad en opfattelse at, at leasing kun var for dem, som ikke havde råd til selv at købe”, siger Jens Peter Madsen.

”Netop den fleksible tilgang til finansiering harmonerer fint med den måde, som mange i dag ønsker at drive virksomhed på. Det gælder om hele tiden at være bevægelig og klar til at imødekomme nye muligheder og udfordringer. Og det er alt andet lige nemmere, hvis man økonomisk set ikke er bundet på hænder og fødder”, forklarer Spar Nord Leasing-direktøren.

 

Galop-tempo

Omsætningen i leasingbranchen er de seneste fem år galoperet afsted og nåede i 2016 og 2017 over 45 milliarder kroner i årligt nysalg. Nu er udviklingen i branchen stagneret, idet nysalget i de første tre kvartaler af 2018 lå på samme niveau som i 2017, viser en ny opgørelse fra Spar Nord Leasing på baggrund af de seneste tal fra interesseorganisationen Finans og Leasing.

Selv om udviklingen på leasingmarkedet generelt har stabiliseret sig, fortsætter Spar Nord Leasing med at skabe fremgang. Væksten i nysalget lå i 2017 på over 20 procent, og den nærmer sig nu 30 procent efter årets tre første kvartaler.

Direktør Jens Peter Madsen mener, at fremgangen skyldes korte beslutningsveje og tætte kunderelationer.

 

Branchekendskab

”Det er vigtigt for os at have nogle branchekendte kundechefer, som kender de overordnede typer af materiel og dermed kan tilbyde kunderne en god dialog med kvalificeret sparring og forståelse af deres forretning. Det er den bedste baggrund for at kunne finde frem til den rigtige finansieringsløsning for den enkelte virksomhed, siger han.

”Derudover er det vigtigt, at vi har nogle korte beslutningsveje, så kunderne kan få et klart svar med det samme. Og ikke mindst, at de oplever en god service i hele leasingkontraktens løbetid. Det sikrer vi med et fast team bestående af en kundechef og en salgsassistent, som er tilknyttet kunderne”, forklarer Jens Peter Madsen.

 

Krise-efterslæb

Ifølge Jens Peter Madsen skyldes den stagnerende udvikling i branchen generelt et efterslæb fra Finanskrisen, som efterhånden er blevet indhentet.

”Efter Finanskrisen var der et efterslæb på investeringsområdet i virksomhederne. Og dermed også et opsparet behov for leasing, som skulle indhentes. Det tyder den bratte stigning i omsætningen fra 2014 til 2016 på. Aktuelt er der som bekendt ikke den helt store vækst i samfundet og dermed heller ikke den helt store investeringslyst i virksomhederne. Det vidner pengeinstitutternes stagnerende udlån også om. Men vi skal samtidig huske, at nysalget på leasingområdet i dag er langt højere end før Finanskrisen. Så selv om det generelt ikke er vokset det seneste år, ligger det stadig på et meget højt niveau”, fastslår Spar Leasing Nord-direktøren.

Jens Peter Madsen henviser til, at banken gennem leasing sørger for en finansiering, der er tilpasset det pågældende udstyrs levetid. Dermed er udstyret betalt senest den dag, det står overfor en udskiftning. På den måde kender virksomheden sin økonomiske forpligtelse, hvilket giver forudsigelighed og målbarhed, som mange efterspørger.


Billedtekster:

1.

Direktør Jens Peter Madsen, Spar Nord Leasing: Entreprenør- og transportområderne er i front blandt kerneområderne.

2.

Spar Nord Leasing har succes med vækst i et fladt marked. Ikke mindst takket være finansiering af entreprnørudstyr.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk