Artikel fra august 2021
Læs hele avisen

Formanden sagde farvel med beretning om succes

13-08-2021


Niels Kirkegaard takkede af efter 10 år som frontmand for Maskinleverandørerne Park, Vej og Anlæg

Det skete med gode ord om masser af succes for branchen, da formanden for Maskinleverandørernes sektion Park, Vej og Anlæg, Niels Kirkegaard, forlod formandsstolen. Efter 10 år som branchens frontmand trak han sig som formand, og dermed var det hans sidste formandsberetning, han holdt på generalforsamlingen.,

Midt i en corona-tid, og alligevel med masser af optimisme og positive meldinger. Maskinbranchen er nemlig kommet aldeles fortrinligt gennem genvordighederne med nedlukninger og restriktioner.

”På forunderlig vis har corona-pandemien ikke lagt den forventede dæmper på investeringslysten. Det er mit indtryk, at langt de fleste medlemmer af Maskinleverandørerne har oplevet, hvis ikke gyldne dage, så i hvert fald gode tider. Byggeri og anlæg kører for fuld damp, og investeringslysten synes at være upåvirket af de aktuelle udfordringer med den ellers omsiggribende pandemi”, sagde Niels Kirkegaard.

 

Kunderne tripper

Det høje aktivitetsniveau har overrasket positivt, fastslog formanden. Specielt i lyset af, at maskinleverandørerne ikke har haft samme mulighed for at besøge og pleje kunderne og deltage på messer, som de har været vant til.

”Markedet er i den grad klar til at gå i dialog med os. Vores kunder tripper for at se nyt og for art kunne anvende de nye og bedre produkter til at opnå rationaliseringer og klimamæssige forbedringer, som bliver efterspurgt både fra politisk hold og fra arbejdsgiverne, deres medarbejdere og deres bestyrelser. Der kommer også en tid efter corona, og der skal vi være gode til at lytte til vores kunders behov. Det handler ikke blot om, hvad der er nemt og praktisk for os, men snarere om, hvordan vi bedst imødekommer kundernes ønske om at interagere med os”, sagde Niels Kirkegaard.

 

Samarbejde om Have & Landskab

På tærsklen til den grønne branches helt store udstilling, Have & Landskab fra den 25. til den 27. august gav den afgående formand udtryk for stolthed over, at det er lykkedes at nå langt i samarbejde med Maskinleverandørernes udstillingspartnere, Danske Anlægsgartnere, Danske Planteskoler og Københavns Universitet.

”2020 blev året, hvor samarbejdet med vores kunder blev kickstartet via involvering af kunderne i Have & Landskabs advisory board. På den måde er der skabt en vigtig platform for udvidet samarbejde”, fortalte Niels Kirkegaard.

For nogle måneder siden overlod han sin plads i bestyrelsen til suppleant Lasse Lindholm, som efter generalforsamlingen også har overtaget formandsstolen. To medlemmer af bestyrelsen var på valg, nemlig Birger Pedersen og Bent Tangemann. Generalforsamlingen genvalgte dem begge, og efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Lasse Lindholm som ny formand for Maskinleverandørerne Park, Vej og Anlæg.

 

Billedtekster:

1.

Den nye formand for Maskinleverandørernes Park, Vej og Anlæg-sektion, Lasse Lindholm fra Lindholm Maskiner, flankeres af bestyrelseskollegerne Bent Tangemann fra Vermeer (til venstre) og Birger Pedersen fra Timan.

2.

Niels Kirkegaard takkede af efter 10 år som formand og holdt sin sidste beretning på generalforsamlingen i Kolding.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk