GSV vil fortsætte væksten

19-02-2019

Ramirent-navnet ændres til GSV på facader og materiel, og kunderne får glæde af ny digital platform

Danmarks suverænt største udlejningsvirksomhed hedder GSV Materieludlejning A/S. Efter overtagelsen af konkurrenten Ramirent Groups danske forretning, Ramirent A/S, er GSV i omsætning mere end dobbelt så stor som nummer to i udlejningshierarkiet, Loxam. Derfor afventer administrerende GSV-direktør Dan O. Vorsholt også det endelige blå stempel på Ramirent-handelen. Det skal sættes af konkurrencemyndighederne.

”Jeg regner med, at det ikke giver problemer. Der er trods alt godt og vel 200 større og mindre udlejningsvirksomheder i Danmark. Vores ønske er kontinuerligt at gøre markedet mere professionelt over for kunderne, og derfor kommer der naturligvis også til at ske en række nye ting efter, at Ramirent er blevet en del af GSV”, siger Dan O. Vorsholt.

Samtidig fastslår direktøren, at GSV så absolut ikke er færdig med at vokse.

 

Et øje til Nordjylland

”Vi har nogle ejere og en strategi, der hele tiden tænker vækst. Derfor skal vi videre. Blandt andet har vi stadig et godt øje til Nordjylland, hvor vi stadig ikke har en afdeling, selv om vi med overtagelsen af Ramirent har 30 afdelinger rundt om i Danmark. Vi vil også være til stede i Nordjylland, om det nu skal ske ved at vi etablerer en ny afdeling, eller vi finder en anden løsning”, varsler Dan O. Vorsholt.

Inden for det første halvår af 2019 forsvinder Ramirent-skiltene fra de syv hidtidige adresser og tillige fra de syv onsite-afdelinger. I stedet kommer der til at stå GSV, og det samme bliver tilfældet på alt materiel. Dan O. Vorsholt forudser, at der bliver tale om sammenlægninger fire steder i landet, hvor der ellers ville være både en GSV-afdeling og en nu tidligere Ramirent-afdeling. Det er ikke hensigtsmæssigt med overlap, men sammenlægningerne kommer ikke nødvendigvis til at medføre reduktioner i medarbejderstaben, vurderer direktøren.

 

Perfekt match

”Vi får brug for rigtig mange arme og ben i 2019, men det er for tidligt at spå, om vi skal bruge færre eller flere. En meget vigtig del af planlægningen handler om at finde ud af, hvordan vi sikrer mest værdi for kunderne. Ramirent og GSV er faktisk et helt perfekt match, fordi Ramirent-afdelingerne har stort fokus på små og mellemstore kunder, mens vi hos GSV har været mere fokuserede på de store kunder”, siger han.

”Vi har samme syn på kundeservice, vi arbejder ens, og vi deler en lang række værdier. Begge virksomheder sætter mennesker før maskiner, når vi skal fortælle, hvem vi er. Fremover kommer vi til at ramme et endnu bredere og mere varieret kundesortiment end i dag. Det går helt i tråd med vores strategi og betyder, at vores kunder i alle kategorier kan se frem til et endnu stærkere udbud indenfor både materieludlejning og tilknyttede services”, lover GSV-direktøren.

 

GSV onsite

Nyt for GSV-folkene bliver, at de fremover også kan byde på onsite-afdelinger. Et koncept, som Ramirent skabte for et par år siden, og som har fundet fint ind i systemet med syv afdelinger, der kan flyttes rundt til midlertidige placeringer på store byggepladser.

”Det bliver nyt for GSV at have onsite-afdelinger, men det er er rigtig godt koncept. Og der er løbende tilstrækkelig efterspørgsel på onsite-udlejning til, at vi ikke risikerer døde perioder. Der er hele tiden efterspørgsel nok på afdelingerne til, at de kan rykke videre til andre projekter, når en byggeplads er færdig”, siger Dan O. Vorsholt.

 

Digital platform

Den administrerende direktør varsler også andre nyheder i GSV-regi. Blandt de første bliver en digital platform, der vil gøre virksomheden mere transparent over for kunderne, og som vil give kunderne mulighed for nemmere at bestille og afmelde materiel, beregne økonomiske konsekvenser og følge materiellet på byggepladserne.

Før overtagelsen af Ramirent, havde GSV Materieludlejning A/S 16 afdelinger rundt om i Danmark. Med de hidtidige syv Ramirent-adresser plus de syv onsite-afdelinger er antallet med ét blevet forøget til 30. Det nye GSV kommer til at bestå af flere end 520 medarbejdere, som skal håndtere flere end 28.000 udlejningsenheder. Totalt runder omsætningen 1,1 milliard kroner.

 

 

Billedtekster:

 

1.

Dan O. Vorsholt: ”Vi har nogle ejere og en strategi, der hele tiden tænker vækst”.

 

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk