Gammel asfalt kan få nyt liv

26-12-2019
Med Bitumen Stabiliseret Materiale kan asfaltbjerge genbruges og blive til bærelag for vejbelægninger

Bjerge af opbrudt asfalt hos genbrugsvirksomhederne kan formentlig få nyt liv og en fremtid som bærelag for nye vejbelægninger. Det mener områdechef Morten Larsen hos SR-Gruppen A/S,  som har specialiseret sig i nicheprodukter i forbindelse med vejbygning og vejvedligehold. Også Vejdirektoratet, Teknologisk Instituts asfaltlaboratorium og NCC’s vejlaboratorium kan se muligheder i den bæredygtige genanvendelse og er med i et prøveprojekt i Næstved Kommune.

Nøglen til genbrug hedder BSM. De tre bogstaver står for Bitumen Stabiliseret Materiale.

”BSM indgår i vejens konstruktion som bærelag. Vi kan ikke anvende det som det øverste slidlag. Teknikken er, at vi binder den nedknuste asfalt sammen med en smule cement og bitumen. Herefter genudlægger vi materialet som nyt bærelag under vejen”, forklarer Morten Larsen.

 

Næstved havde en vej

Næstved Kommune gik med i projektet, da Vejdirektoratet og SR-Gruppen A/S henvendte sig. Kommunen havde en adgangsvej til nogle gårde og et biogasanlæg, som blev vurderet egnet til forsøg med BSM. Vejen, som alligevel skulle istandsættes, er ikke meget trafikeret. Til gengæld kommer belastningen næsten udelukkende fra tung trafik med tankvogne til biogasanlægget og meget tunge landbrugskøretøjer.

Nu er der udlagt en 15 centimeter tyk BSM-belægning på strækningen, som i forvejen var klargjort og udvidet i bredden. Vejdirektoratet, Teknologisk Institut og NCC har udført en masse test på både bunden og den færdige belægning. Nu bearbejdes resultaterne af laboratorierne.

”Gennem årene har der været sporadiske forsøg med teknikken i Danmark. Hidtil har man ikke rigtigt kunnet finde anvendelse for den store pukkel af gammel asfalt, der ligger rundt omkring. En del er kommet tilbage til asfaltværkerne og genbrugt. Noget er blevet brugt som alternativ til grusmaterialer i vejanlæg og pladser. Noget er endda havnet på markveje og skovstier. Nu ser vi muligheden for, at sende den opbrudte asfalt retur som bærelag for vejbelægninger som en bæredygtig løsning”, siger Morten Larsen.

 

Blæses op som flødeskum

SR-Gruppen A/S producerer BSM-materialet på et mobilt KMA-blandeanlæg, hvor der tilsættes skumbitumen til den knuste genbrugsasfalt. Opfræset asfalt eller asfaltbrokker knuses ned til 0/16 mm. Ved blandingen blæses bitumen op som flødeskum, skumbitumen, og hæfter til kornene i den gamle asfalt. Derved dannes der et net af vedhæftningspunkter på de enkelte asfaltkorn, som nærmest svejses sammen punktvis.

”Teknikken er ny i Danmark, men den har faktisk været kendt i udlandet i mange år. Asfaltgenbrug med BSM har specielt været anvendt i en række lande udenfor Europa, herunder USA. I Danmark er afstanden mellem de vejstrækninger, der skal have ny asfalt, og asfaltværkerne lille. Derfor har det måske været for nemt ikke at tænke i genanvendelse på stedet. Nu er hensynet til klimaet, CO2-udledning og hele genbrugstanken med til at aktualisere bitumenstabiliseret materiale”, vurderer områdechef Morten Larsen.

 

Mange fordele

Der er mange fordele ved BSM metoden i forhold til både miljø og klima. Ved 100 procent genanvendelse af gammel asfalt spares nye råstoffer fra stenbrud og grusgrave. Råstoffer, som er ved at være en mangelvare i Danmark. Metoden har desuden en væsentlig CO2-besparelse, da materialet ikke skal opvarmes eller transporteres over lange afstande. Blanding af BSM på et KMA-anlæg kan foregå på arbejdsstedet. Det endelige CO2-regnskab er endnu ikke opgjort, men resultatet vil foreligge i 2020.

Hos Vejdirektoratet følger ingeniør Henrik Majlund BSM-projektet tæt.

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at BSM har masser af potentiale til også at kunne anvendes på statsveje. Teknologien er anvendt i udlandet, hvor man er langt væk fra vejmaterialerne. Med BSM er der tale om rent genbrug. Kun cirka to procent er frisk materiale i form af bindemidlet bitumen. Så i realiteten kan man godt sige, at vi er på 100 procent genbrug til det bærende koblingslag mellem vejens grusmateriale og asfaltmaterialerne”, forklarer Henrik Majlund.

 

Billedtekster:

1.

Der udlægges bitumenstabiliseret materiale, også kaldet BSM. Det er første forsøg med genbrug af den gamle asfalt.

2.

Med det mobile KMA-anlæg kan SR-Gruppen mikse op til 220 tons BSM i timen direkte på arbejdsstedet 

3.

Transportbåndet sender den færdigblandede BSM fra KMA-anlægget direkte op i lastvognen 

4.

Der lægges asfalt og komprimeres Næstved. Nu følges resultatet tæt af en række samarbejdspartnere. Forventningerne til bitumenstabiliseret materiale som bærelag er store.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk