Her uddannes nogle af Danmarks mest efterspurgte

21-02-2017

Der er brug for langt flere entreprenørmaskinmekanikere end der uddannes.

”Når man uddanner sig til entreprenørmaskinmekaniker, så uddanner man sig faktisk til flymekaniker på landjorden”.
Asger Andersen, praktikcenterleder, Erhvervsskolerne Aars.

Haves: En attraktiv uddannelse til en branche med stort set ingen ledighed.

Ønskes: Mange flere unge, der vil skrue i entreprenørmaskiner.

Sådan er situationen på Erhvervsskolerne Aars i Himmerland, som er det eneste sted i Danmark, hvor nogle af de mest efterspurgte lærlinge bliver til entreprenørmaskinmekanikere. De er en mangelvare. Siden nytår har 40 nye forladt uddannelsesinstitutionen og er begyndt på deres lærepladser rundt om hos maskinfirmaerne. Men mange ubesatte mekanikerlærepladser er ubesatte.

”Situationen illustreres måske bedst af graden af ledighed for entreprenør- og landbrugsmaskinmekanikere. Den er på 0,7 procent”, fortæller praktikcenterleder Asger Andersen på Erhvervsskolerne Aars.

”Vi har løbende en konstruktiv dialog med branchen om fælles rekruttering af nye. Men det er en stadig udfordring, at alt for få elever søger ind i forhold til branchens efterspørgsel. Vi ser i øvrigt samme mønster inden for handelsassistentuddannelsen, som gerne skal levere frisk blod til maskinleverandørernes salgsafdelinger”, siger Asger Andersen.

 

For lidt kendskab til faget

En væsentlig del af årsagen til, at der er lavvande i tilgangen af nye unge, der vil reparere store maskiner, skal findes i generel mangel på kendskab til faget, mener praktikcenterlederen.

”Entreprenørmaskinmekaniker er en særdeles attraktiv uddannelse, også for unge, som måske allerede har taget studentereksamen. Løsningen kan et langt stykke hen ad vejen være i endnu højere grad at påvirke de unge og deres forældre i erhvervsuddannelsernes retning. Blandt andet også, at det er muligt at tage både en gymnasial og en erhvervsuddannelse på fem år”.

 

Flymekaniker på landjorden

”Vi skal have de unge og deres forældre til at forstå, at når man uddanner sig til entreprenørmaskinmekaniker, så uddanner man sig faktisk til flymekaniker på landjorden. Det tekniske niveau rundt om på maskinfirmaernes værksteder er jo himmelhøjt med den nye teknologi, der også er en del af entreprenørmaskinerne i dag. Det er en videntung branche, og derfor tager det tid at uddanne folk”, påpeger Asger Andersen.

Han mener, at der er kæmpestore perspektiver inden for netop entreprenørbranchen.

”Alt mekanikeres jo. Der bruges maskiner til mere og mere. Den førerløse byggeplads ventes inden for 20 år. Derfor er entreprenørmaskinmekanikeruddannelsen en nicheuddannelse på højt niveau. Men man kan faktisk søge ind direkte fra folkeskolens 9. klasse. Vi skal gerne have mellem 150 og 200 nye elever i gang om året”, fortæller Asger Andersen.

 

Sådan foregår det

Hvis unge vælger entreprenørmaskinerne som deres fremtid og kommer fra folkeskolens 9. eller 10. klasse, begynder de normalt i et grundforløb. Det varer et år og fordeles på to gange 20 uger. Efter de første 20 uger skal den unge vælge, hvilket hovedforløb, det gælder. Selve uddannelsen varer fire og et halvt år inklusive grundforløbet det første år. De sidste tre og et halvt år fordeles med otte praktikperioder ude i det virkelige liv og syv skoleperioder på Erhvervsskolerne Aars.

”Hvis der ikke kan findes et praktiksted, kan eleverne kommer i skolepraktik, men vi er også virksomhedernes sparringspartner i opgaven med at finde elever fra grundforløbet. Der er mulighed for at få forskellige praktiksteder og lave fleksible praktikaftaler”, siger praktikcenterleder Asger Andersen.

 

Uddannelse på udstilling

De senere år har Erhvervsskolerne Aars opgraderet det opsøgende arbejde for både at informere unge mennesker om mulighederne for en attraktiv uddannelse og samtidig sikre praktikpladser. Derfor er Erhvervsskolerne Aars også ofte at finde på listen over brancheudstillinger og messer, der er relevante for entreprenørbranchen.

Blandt andet på Agromek, Maskiner under Broen og Have & Landskab er Asger Andersen klar til at forklare unge mennesker og deres forældre om, hvor eftertragtede, de dygtige entreprenørmaskinmekanikere er. 

Læs mere på
www.erhvervsskolerne.dk

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk