Kloakering i det åbne land får et fagligt eftersyn

27-01-2017

Danske Kloakmestre vil se bundfældningstanke, nedsivningsanlæg og tømningsmetoder efter i sømmene...

Et nedsivningsanlæg bør fungere i mere end 20 år. Hvis det ikke gør det, der et fordi, der er noget galt. Det mener Danske Kloakmestre, som er brancheforening for godt 500 autoriserede kloakmestre. Foreningen har bedt sin tidligere formand, kloakmester Verner H. Kristiansen, om at stå i spidsen for en undersøgelse af, om problemet er for dårlige bundfældningstanke eller forkert placerede nedsivningsanlæg. Eller om det måske er dårlig tømning af tankene, der medvirker til at ødelægge nedsivningsanlæggene.

”Vi forsøger at finde frem til grundejere, der har problemer med deres nedsivningsanlæg, og som vil lade os grave anlægget op for at finde årsagen. Jeg véd, at der nogle steder er anvendt bundfældningstanke, som aldrig er godkendt af Teknologisk Institut”, fortæller Verner H. Kristiansen.

 

Duer ikke på en mark

Den erfarne kloakmester har også kendskab til adskillige eksempler på, at der er etableret nedsivningsanlæg ude på en mark i drift.

”Et nedsivningsanlæg må ikke ligge på en mark, hvor der er trafik af landbrugsmaskiner og køretøjer. Spildevandet skal have ilt for at kunne omsættes. Hvis nedsivningsanlægget ligger ude på en mark, bliver jorden over og omkring det for kompakt. Vi har gravet ned til anlæg på marker og konstateret, at de har været helt slammet til og sorte. Det er en klar indikation af, at anlægget ikke har fået den fornødne ilt”, siger Verner H. Kristiansen.

”Nogle kommuner giver rask væk tilladelser til etablering af nedsivningsanlæg på marker. Det er i strid med reglerne. Men kloakbranchen er ikke uden skyld. For det er jo kloakmesteren, der søger om tilladelsen til den kunde, der gerne vi være fri for at have anlægget liggende i haven, hvor det rettelig hører til”, fastslår Verner H. Kristiansen.

 

Slam der pumpes ud

Systemet med rensning af spildevand i det åbne land fungerer ved, at spildevandet pumpes fra bundfældningstanken videre ud i nedsivningsanlægget. Hvis tanken ikke har fungeret efter hensigten, er det slam, der pumpes ud. Det får nedsivningsanlægget til at  slamme, og det dør.

”Nogle producenter laver bundfældningstanke i en materialekvalitet, der simpelthen er for dårlig. De véd godt, at tanken måske går i stykker, men håber at den holder. Når en grundejer har investeret 50-60.000 kroner i et nedsivningsanlæg, bør det holde i mindst 20 år”, siger Verner H. Kristiansen.

Bundfældningstankene skal tømmes mindst en gang om året. Hvis en tank ikke tømmes regelmæssigt, fyldes den med slam og oversvømmes, så spildevand og slam siver ud. Selve tømningen af tankene er også med på Verner H. Kristiansens tjekliste for Danske Kloakmestre.

Netop tømningshastigheden sætter de såkaldte KSA-biler under en måske urimelig mistanke, vurderer kloakmesteren. Det er nemlig ikke KSA-systemet, der er problemet, men derimod anvendelsen af det.

 

Tørret slam køres bort

”KSA står for Kombineret Slamsuger- og Afvandingssystem. Slamsuger-bilen, der er udrustet med KSA-systemet, sikrer en effektiv slamafvanding på stedet. Sugeslangen stikkes ned i bundfældningstanken og tømmer den for indhold, som pumpes igennem KSA-systemet. I afvandingskammeret tilsættes polymer, som binder tørstoffet i slammet. Resultatet bliver, at KSA-bilen kører videre med det tørrede slam, mens det rene vand kan ledes tilbage”, forklarer Verner H. Kristiansen.

Systemet er ganske glimrende og fungerer fint, vurderer den tidligere formand for Danske Kloakmestre. En forudsætning er dog, at operatøren, som er KSA-bilens fører, holder den faglige fane højt og sikrer en ordentlig og total tømning af bundfældningstanken. Det lader sig ikke gøre, hvis der tømmes 35 eller flere tanke i løbet af en dag.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk