Langt tilløb til tiltrotator hos Herning-entreprenør

17-11-2017
Til gengæld kom der gang i løjerne hos ingeniør- og entreprenørfirmaet Ole Andersen da den første Engcon var i hus

Der kan være en god portion fornuft i at se tiden an og lade andre prøve tingene af, før man investerer. Sådan lige sikre sig, at børnesygdommene er fjernet, og at alt fungerer. Og i øvrigt burde det jo ikke være nødvendigt med sådan nogle snurre-rundt-tingester, når man har dygtige gravefolk i kabinerne.

Ingeniør- og entreprenørfirmaet A/S Ole Andersen i Herning fyldte 50 år for kort tid siden. Blot fem år tidligere købte firmaet sit første eksemplar af disse nymodens tiltrotatorer. Det skete ud fra devisen, at ”alle snakker om dem – der sker vel ikke noget ved at prøve”. Siden er den første af mærket Nox skiftet ud med en Engcon, og dem er der så kommet yderligere fem styk af.

”Jo, vi har måske altid været lidt konservative”, erkender direktør og medindehaver Poul Erik Nielsen med et grin.

Siden firmaet i Lind ved Herning bøjede sig for fremskridtet, er der hængt Engcon-tilt på alt, hvad der giver mening. Som en af de garvede maskinførere, Erling Rasmussen, bemærker: ”I dag er det forbudt uden tiltrotator”.

 

Hellere stempler end oliemotor

”Den første tiltrotator købte vi sammen med en otte tons gravemaskine – sådan for lige at prøve. Rotatoren var med oliemotor, og vi fandt efterfølgende ud af, at Engcon med stempler er stærkere. Nu kører vi så med Engcon-tilt på gravemaskiner på 9 tons, 22 tons og 30 tons. Tillige på en 10 tons hjulgraver. Og på to rendegravere. Så det er virkelig begyndt at køre rundt for os”, konstaterer Poul Erik Nielsen.

Fem af de seks tiltrotatorer er i øvrigt anskaffet sammen med maskinstyring med rotationssensor fra Leica.

Efter at proppen er kommet af, er det blevet moderne tider i Lind. Her satser ingeniør- og entreprenørfirmaet samtidig på konstant at have en opdateret maskinpark. Virksomheden skifter typisk de store entreprenørmaskiner efter seks-syv års tjeneste.


Citat:


”I dag er det forbudt uden tiltrotator”.


Erling Rasmussen, maskinfører, A/S Ole Andersen

 

200 års fest

Selv har firmaet i år markeret en aldeles sjælden begivenhed: 200 år.

”Grundlæggeren Ole Andersen har rundet 80 år i år. Og det er så 50 år siden, han etablerede firmaet. I dag ejer jeg Ingeniør- og Entreprenørfirmaet A/S Ole Andersen sammen med Ole Andersens søn, Claus Andersen. Han har 30 års jubilæum i år. Og selv har jeg 40 års jubilæum. Hvis vi lægger alle de runde tal sammen, kommer vi til 200 år. Det har vi naturligvis benyttet lejligheden til at fejre”, siger Poul Erik Nielsen.

Firmaets nestor, Ole Andersen, er i øvrigt still going strong.

”Ole er fortsat på lønningslisten, om end til lidt reduceret takst. Han følger med i, hvad vi går og laver, og en af hans faste opgaver er at komme med rundstykker hver fredag formiddag”, fortæller Poul Erik Nielsen.

 

Masser af opgaver

I tidens løb er det blevet til en lang række forskellige opgaver for ingeniør- og entreprenørfirmaet.

”Vi laver alt, hvad der kan laves af en anlægsentreprenør. For 40 år siden var det næsten udelukkende byggemodning af parcelhusgrunde både i Give, Brande og Herning. Da krisetiderne stoppede parcelhusbyggeriet, besluttede Vestkraft at bygge det store kraftvarmeværk i Herning. Der skulle laves transmissionsledninger fra det nye værk til satellitværker rundt omkring Herning, og dem lavede vi så jordarbejdet til”, siger direktør Poul Erik Nielsen.

”I sidste halvdel af 1980’erne kom naturgassen, og vi sørgede for at få ledningerne på plads sammen med Rahbek Brande og entreprenør Villy Poulsen i Skjern. Da arbejdet med naturgasledningerne var klaret, havde de kommunale værker i Herning besluttet, at der skulle fjernvarme til alle de små og mindre byer rundt om Herning. Og sådan har vi faktisk været begunstiget af store opgaver, som løbende har afløst hinanden”, fortæller Poul Erik Nielsen.

 

Belægningerne

Tydelige vidnesbyrd om A/S Ole Andersens indsats ligger i store dele af lokalområdet og lader sig i bogstavelig forstand træde på i det daglige. Virksomhedens folk og grej har stået for mange af de mest markante belægningsarbejder i Herning og omegn gennem en lang årrække. I 1993-94 lavede firmaet belægningen på et af områdets største offentlige parkeringsområder, Nørregades Parkeringsplads midt i Herning. I 2010 blev pladsen til Kousgaards Plads, blev omlagt og fik ny belægning. Igen med Lind-firmaet som udførende.

Også i den helt centrale bymidte har A/S Ole Andersen lagt granit-flager i store mængder i gågaden Østergade. Changerende granitfliser i seks forskellige størrelser er lagt i moduler og fyldt ud med granitflækker. Også belægningen i flere af sidegaderne til den lange gågade Østergade – blandt andre Skolegade - skyldes folkene fra det lokale entreprenørfirma. 

A/S Ole Andersen har ikke alene holdt sig til belægningerne i Hernings bymidte. Også i flere af omegnsbyerne har firmaet sørget for blandt andet fortove, cykelstier og helleanlæg. Den lange hovedgade igennem forstaden Hammerum er et af de større eksempler.

 

Kloakker og høje huse

Lind-firmaet har 25 mand fast på lønningslisten, men har samtidig næsten konstant behov for at indleje ekstra folk.

”Vi har fornyet meget kloak i Herning og også lavet rigtig meget arbejde for Ikast-Brande Spildevand. De seneste syv år har vi haft en rammeaftale med Herning Vand om alt gravearbejde i forbindelse med deres vandledninger. Lige i øjeblikket har vi travlt med en total udskiftning af kloaksystemet på Mørupvej ved Hernings store genbrugsplads”, forklarer direktøren.

Også i Hampen har firmaets folk gang i et kloakprojekt. Ved stationen i Ikast laves der belægningsarbejde, og i Tjørring i det nordlige Herning gælder det jordarbejde for et byggefirma. Og så er det mandskab fra firmaet med det karakteristiske OA-logo, der skal stå for jord, kloak og belægning ved det nye Herning Sky-projekt med to bygninger på hver 15 etager

Billedtekster:

1.

Det er blot fem år siden, Poul Erik Nielsen bøjede sig og anskaffede den første tiltrotator til A/S Ole Andersen. Siden er et gået stærkt. Nu har firmaet seks styk Engcon til forskellige maskiner.

2.

Maskinfører Erling Rasmussen (til højre) havde ikke kørt med tiltrotator, før de nymodens snurretingester gjorde deres indtog hos A/S Ole Andersen i 2012. Nu lyder beskeden til direktør Poul Erik Nielsen: Det er forbudt uden tiltrotator.

3.

Også en af de seneste nyanskaffelser, en 30 tons Volvo-gravemaskine, har fået Engcon-tiltrotator.

4.

Ingeniør- og entreprenørfirmaet har netop nu fuld gang i arbejdet med total udskiftning af kloaksystemet ved genbrugspladsen i Herning.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk