Leverer vand og henter det igen

06-02-2017


Sønderborg Forsyning er en servicevirksomhed.


Tre gravehold arbejder med drift i tilknytning til henholdsvis vand- og spildevand, varme og smedeafdelingen. Sønderborg Forsyning har for nylig fået en ny struktur, så de i alt 45 medarbejdere i driftsafdelingen er delt op i de tre områder.

Sønderborg Forsyning er en servicevirksomhed, der varetager den daglige drift og håndtering af Sønderborg Kommunes affald og genbrug, spildevand, samt halvdelen af drikkevandsforsyningen og en mindre del af forsyningen af varme til kommunens indbyggere.

- Vi har i alt ansvaret for 1500 km spildevandsledninger og 360 km vandforsyning, så det er ikke altid let at lokalisere et kloak/vand brud, men der er nogle tricks, som læres med erfaringen, siger driftsleder Henning Waldemar.

Ved større anlægsarbejder udbydes gravearbejdet, mens Sønderborg Forsynings egne gravehold tager sig at henholdsvis planlagt vedligeholdelse og akutte ledningsbrud, hvis der kræves opgravning.

Maskinerne indkøbes i udpræget grad efter førernes ønsker. Christian Gregersen er den ene af førerne på vandafdelingens nye maskine, som blandt andet er forsynet med powertilt fra Compacttilt.dk.

- Jeg er overrasket over, at den kan tilte så meget. Det betyder rigtig meget for at komme ind under kabler og rør, når vi graver. Vi arbejder ofte i fortovene, hvor der ligger mange kabler, som vi skal tage hensyn til, siger Christian Gregersen.

Det kompakte tilt, som Sønderborg Forsyning har fået på den nye maskine måler kun 20 cm i bredden og passer dermed til den smalleste skovl.

- Vi har et godt udvalg af forskellige skovle til hver maskine. Det er ikke usædvanligt, at jeg skifter skovl tre-fire gange for at grave ned til vandledningen et enkelt sted, fordi udgravningen skrider lidt sammen, eller fordi vi skal ned omkring forskellige kabler.

- Det du’r ikke, at vi kører med en tilt, der fylder mere end skovlen. Så ødelægger tiltet jo siderne på renden, og så kan vi lige så godt grave den bredere med det samme, siger Christian Gregersen, som også har været med til at udforme den ene af de smalle skovle. Den er indrettet med særligt ’høje sider’, så den kan tage mere vand med op fra udgravningen end en traditionel skovl.

- Vi kører med udskyderarm for at nå dybere ned med en forholdsvis lille maskine. Vi kunne opnå den samme gravedybde med en større maskine, men så ville vi komme i situationer, hvor gravemaskinen ville fylde for meget, og det er jo også vigtigt, at vi kan køre den på en trailer og komme hurtigt rundt i området, siger Christian Gregersen.

- Udskyderarmen er også med til, at vi lettere kommer af med jorden. Mange steder er der ikke så meget plads, og så giver det flere muligheder, når vi kan række lidt længere, siger han.

- Vi er tre mand, der kører med maskinen i vandafdelingen, og vi er blevet enige om, hvad vi godt kunne tænke os. Det er jo vigtigt, at maskinen passer til de opgaver, som vi skal løse med den.

Sønderborg Forsyning leverer årligt 2,6 millioner kubikmeter rent drikkevand. Det udgør ca. halvdelen af vandforsyningen. Resten kommer fra seks private vandværker og enkelte private boringer.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 86 80 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk