Maskinstationerne fik højeste omsætning nogensinde

13-02-2020Til gengæld fik brancheforeningen Danske Maskinstationer underskud for første gang i mange år

Medlemmerne af brancheforeningen Danske Maskinstationer & Entreprenører, i daglig tale forkortet til DM&E, vælter sig i penge. Om end ikke på bundlinjen, så i omsætning. Bruttoomsætningen i 2018 var for samtlige medlemsvirksomheder på 7,5 milliarder kroner, og det er det højeste niveau nogensinde i foreningens historie.


Det kunne DM&E-formand Søren Ulrik Sørensen fortælle medlemmerne på årsmødet på Vingsted Hotel & Konferencecenter, hvor der traditionen tro også blev holdt DM&E Vidensdage.


Omsætningsherlighederne fordelte sig på alle tre branchegrene, som hver nåede den hidtil højeste omsætning. Entreprenør-maskinstationerne toppede med en samlet omsætning tæt på 3,9 milliarder.


Mens der således var 2018-toptal for medlemmerne, så sved 2018/19 mere for brancheforeningen selv. Efter en lang årrække med overskud hvert år, kom DM&E ud af regnskabsåret med røde tal. Det blev til et underskud på 903.000 kr. Men der er en plausibel forklaring. Underskuddet er ekstraordinært og skyldes primært, at brancheforeningen har overdraget it-grenen Branche-IT til firmaet Systemcenter A/S.


Tidligere er der udfaktureret abonnement og klippekort til brugerne af it-tjenesten for et år frem den 1. juli. Dermed har DM&E haft forpligtelse til vedligehold og support et år frem. Derfor tynger brugernes forudbetaling årsresultatet til den forkerte side. Foreningen forventer igen overskud i størrelsesordenen 255.000 kr. i 2019/2020-regnskabet.

 

Flest entreprenører

Det er fortsat entreprenørerne, der vægter tungest i medlemskartoteket. Af i alt 681 medlemmer er de 236 entreprenører og kloakmestre. Gruppen af landbrugsmaskinstationer skrumper år for år, og de nærmer sig nu niveauet for blandingsgruppen, der både gør i entreprenørarbejde og landbrugsarbejde. DM&E har nu 189 ”rene” landbrugsmaskinstationer, mens der er 165 af de blandede. 91 medlemmer er skov-entreprenører.  


Netto mistede blev der 10 færre medlemsvirksomheder i løbet af 2019, og det er landbruget, der tegner sig for tilbagegang. Entreprenører og kloakmestre havde en afgang i medlemstallet på 15, men samtidig kom 18 nye til.


”40 procent af virksomhederne beskæftiger sig primært med entreprenørarbejde, mens 34 procent beskæftiger sig med primært landbrugsarbejde. 13 laver både landbrugs- og entreprenørarbejde. De blandede virksomheders andel er blevet mindre over de senere år. 13 procent af virksomhederne beskæftiger sig med skovarbejde”, fortalte formand Søren Ulrik Sørensen.

 

Et år med afmatning

DM&E har netop udsendt en brancheundersøgelse for 2019, hvor 160 af medlemsvirksomhederne deltog. Den viser, at 2019 for entreprenør- og kloakarbejde har været et år med afmatning i markedet.


”Antallet af ansatte er for de fleste forblevet på samme niveau. Der ses et lille fald i virksomheder, som øger antallet af ansatte. Det kan hænge sammen med tendensen i arbejdsmængden, hvor flere i 2019 oplevede en mindre arbejdsmængde end i 2018. Flere har i 2019 oplevet et fald i driftsresultatet sammenlignet med 2018. Det kan skyldes øgede omkostninger, mens prisen er forblevet uændret”, vurderede Søren Ulrik Sørensen.


Formanden mente også, at de våde efterår i 2019 kan have indflydelse på driftsresultaterne. Det har helt sikkert været med til at øge omkostningerne på de enkelte projekter, men der ses stadig et stabilt niveau for virksomhedernes driftsresultater, oplyste han.

 

Klimaet på dagsordenen

Søren Ulrik Sørensen forventet, at 2020 bliver et år, hvor klimadagsordenen for alvor kommer til at fylde i entreprenørbranchen.


”Der vil komme mere fokus på, hvordan vi i fremtiden håndterer den øgede mængde regnvand, som vil ramme os. Der vil ligeledes blive fokus på miljøbelastningen i form af CO2-udledningen i bygge- og anlægsbranchen hele værdikæden igennem. Et af de værktøjer, som kommer til at drive denne politiske dagsorden, er FN’s 17 verdensmål, som vil blive et aktiv for offentlige instanser i deres arbejde”, sagde formanden.


Han pegede også på, at der fortsat vil være efterspørgsel på kvalificerede medarbejdere. Og at der derfor vil være behov for fortsat at uddanne kloakmestre således, at generationsskifteproblematikkerne kan løses uden, at medlemsvirksomhederne skal stå uden ansvarlige kloakmestre.

 

 

Billedtekster:

1. 

Søren Ulrik Sørensen: ” Der kommer mere fokus på, hvordan vi i fremtiden håndterer den øgede mængde regnvand, som vil ramme os”.

2.

Entreprenørvirksomhederne er i overtal i DM&E’s medlemskartotek.

3.

Klimadagsordenen kommer ti at fylde godt i entreprenørbranchen i 2020, forudser maskinstationernes formand.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk