Maskinstationerne fokuserer skarpt på cirkulær økonomi

11-03-2019
DM&E satser på at højne kvaliteten af nedrivninger og ressourcerne i bygningerne

Det kører rundt for Danske Maskinstationer & Entreprenører – på en gode måde. Brancheforeningens entreprenørfolk har sat den bæredygtige, cirkulære økonomi højt på dagsordenen. Ikke mindst når det gælder medlemsvirksomhedernes opgaver med nedrivning af bygninger. Her går bestræbelserne på at højne kvaliteten og optimere ressourcerne mest muligt.

Det kunne formanden for DM&E, Søren Ulrik Sørensen, fortælle om i sin årsberetning på foreningens årsmøde på Vingsted Hotel & Konferencecenter.

Der er faktisk fuldt skrald på den cirkulære økonomi, kunne formanden berette.

”Den cirkulære tankegang med videst mulige genanvendelse og genbrug er for alvor ved at slå igennem i DM&E-medlemsvirksomhederne. Det skyldes dels, at begrebet er højt placeret på den politiske dagsorden, både hos regeringen, kommunerne og regionerne. Men også fordi DM&E gennemfører projektet ”Cirkulær forretning for DM&E Entreprenør”, sagde formanden.

 

Stor synlighed

”Vi har de seneste to år arbejdet intenst med emnet cirkulær økonomi. For DM&E og foreningens medlemsvirksomheder har projektet skabt stor interesse og værdi. Gennem projektet har vi opnået stor synlighed på nedrivningsområdet, og vi er indgået i flere samarbejder med kommuner og styrelser”, sagde Søren Ulrik Sørensen.

”Efterhånden har vi en stor kontaktflade på miljø- og nedrivningsområdet, som vi tror på, vil komme medlemsvirksomheder til gavn både nu og i fremtiden”, vurderede han.

Brancheforeningen har holdt to temadage i forbindelse med Cirkulær Forretning for DM&E Entreprenør, hvor flere aktører har været inviteret til at komme og fremlægge deres indgangsvinkel og visioner indenfor emnet. Blandt deltagerne var flere DM&E-medlemsvirksomheder, Miljøstyrelsen, Teknologisk Institut og Middelfart Kommune, som har lagt sig i den cirkulære front.

”Der blev lagt op til debat om, hvordan DM&E som brancheforening og medlemsvirksomhederne kunne arbejde videre med at højne kvaliteten af nedrivningerne og de ressourcer, der er bundet i bygningerne”, sagde Søren Ulrik Sørensen.

 

Fra missionshus til værtshus

I forbindelse med maskinstationsforeningens projekt om cirkulær forretning er der blandt andet gennemført seks demonstrationsprojekter, hvor der er foretaget en række analyser og beregninger for nedrivning af forskellige typer ejendomme.

Et af de mere omtalte projekter handler om det tidligere Bro Missionshus i Brenderup, hvor bygherren er Middelfart Kommune. Huset er nænsomt nedtaget, og både tag, tagkonstruktion, murværk og gulve er udtaget til genanvendelse. Murstenene var allerede afsat, inden nedrivningen gik i gang, og er efterfølgende indgået i opførelse af værtshuset Guldkronen i Middelfart.

”Hvis den cirkulære dagsorden virkelig skal rykke, kræver det blandt andet, at nogle visionære kommuner og bygherrer som Middelfart Kommune, tør gå forrest. Et enkelt projekt hist og her tæller ikke meget. Men de er yderst vigtige for at inspirere og gøre os klogere på de processer, der skal tænkes anderledes, hvis det skal lykkes med en bedre udnyttelse af de mange ressourcer i eksisterende bygninger”, sagde maskinstationernes formand, Søren Ulrik Sørensen.


Billedtekst:

1.

Søren Ulrik Sørensen: ” Hvis den cirkulære dagsorden virkelig skal rykke, kræver det blandt andet, at nogle visionære kommuner og bygherrer som Middelfart Kommune, tør gå forrest”.

2.

Værtshuset Guldkronen i Middelfart har fået genbrugs-mursten fra Bro Missionshus i Brenderup.

3.

Maskinstationsforeningen tilstræber stor synlighed på nedrivningsområdet.

4.

En stor kontaktflade på miljø- og nedrivningsområdet skal komme medlemsvirksomhederne til gavn.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 86 80 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk