Råstoffer til vands og nu også til lands

30-10-2017
Flemming Schou, Næstved Sten & Grus, går på land med overtagelse af tre sydsjællandske grusgrave

Han kommer næppe til at indvinde råstoffer i luften. Men både til vand og til lands er indehaveren af Næstved Sten & Grus, Flemming Schou, nu godt kørende. Han har netop overtaget de tre sydsjællandske grusgrave i Lundby, Mogenstrup og Fladså, som nu lægges sammen i firmaet F. S. Grusindustri.

De tre landbaserede forsyningskilder kommer til at supplere den indvinding af råstofmaterialer, som Flemming Schou allerede har i Næstved og Hundested med sin sandsuger Mette Pan.

”Dermed bliver vi voldsomt stærke på det sydsjællandske marked for råstoffer”, vurderer Flemming Schou.

”De tre grusgrave indvinder et bredt udsnit af materialer til vejbyggeri og til brug i asfalt- og betonindustrien. De leverer i øjeblikket materialer til anlæg af Ringstedbanen. Gennem tiden har de leveret til mange vejbyggerier”, fortæller den sjællandske råstofmand.

Flemming Schou har overtaget de tre grusgrave fra Erik Rasmussen som led i et generationsskifte. Både i Lundby, Mogenstrup og Fladsø drives de videre som hidtil, og Erik Rasmussen fortsætter i virksomheden.

 

Alle typer råstoffer

”Alle tre lokaliteter er fremtidssikret med yderligere graveområder, og vi har flere graveområder til rådighed i Næstved og omegn. I fremtiden vil vi have stort set alle typer råstoffer til rådighed, så vi kan betjene alle kunder med alle former for sten- og grusprodukter. Det giver os en stor fordel i konkurrencen, og det er naturligvis en stor fordel for de sydsjællandske kunder, når de ikke skal hente materialerne så langt væk”, siger Flemming Schou.

Han ser tillige en række muligheder for at udvikle salgsområdet fra de tre grusgrave. Flemming Schou har tradition for et godt samarbejde med en række forskellige vognmænd. Det vil han fortsat satse på, og samtidig ser han nogle synergieffekter ved at have både søpladser og grusgrave på land.

Der er én mand ansat i hver af de tre nye grusgrave under F. S. Grusindustri. De supplerer ni mand i Næstved Sten & Grus inklusive besætningen på sandsugeren Mette Pan. Flemming Schou vil have sin base på kontoret i Næstved. Han tager sig hovedsagelig af de salgsmæssige og ledelsesmæssige funktioner i firmaerne.

Flemming Schou har omkring en snes år på bagen inden for råstofbranchen. Det er syv år siden, han overtog Næstved Sten & Grus som eneejer, efter at han havde været afdelingsleder i virksomheden.

 

Billedtekster:

1.

Flemming Schou – bliver allround på råstoffer efter overtagelsen af grusgravene i Lundby, Mogenstrup og Fladså.

(Foto: Steen Knarberg)

2.

F. S. Grusindustris plads i Næstved. Nu kommer yderligere tre grusgrave til.

(Foto: Steen Knarberg)

3.

Sandsugeren Mette Pan henter råstoffer søværts.

(Foto: Steen Knarberg)

4.

F. S. Grusindustri føjer tre nye grusgrave i Sydsjælland til forsyningskilderne.

(Foto: Steen Knarberg)

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk