Artikel fra November 2020
Læs hele avisen

Salt kan give falsk tryghed

23-11-2020
Driftschefen for Billund Kommunes Park & Vej er tilhænger af sand – men ikke modstander af salt

Til morgenægget skal det være salt. Til vejen sand – eller salt. Christian Iversen er driftschef for Billund Kommunes driftsenhed Park & Vej, og han er tilhænger af sand, når der skal skabes sikre vinterveje. Men samtidig er han ikke modstander af salt. Det bruges der også solide mængder af i Billund Kommune.


”Man skal være opmærksom på, at salt kan give bilisterne en falsk tryghed. Når der er saltet, og isen på vejen er smeltet, bliver vejen sort og ser god og indbydende ud. Men den smeltede is fryser igen, og så kan det blive rigtig glat. Salt giver fugtige veje, og så skal vi kalde beredskabet ud igen kort tid efter. Når vi bruger sand med tilsætning af fem til ti procent salt, kan det ved højt vejr ligge på vejen og være effektivt i flere dage”, forklarer Christian Iversen.


Han er ikke en novice i dét med vinterbekæmpelse på veje, fortove, stier og pladser. Christian Iversen er afdelingsleder på Billund Kommunes materielgård i Grindsted. Før kommunesammenlægningen i 2007, var han driftsleder hos Grindsted Kommune. På nøjagtig samme adresse. Men med knap så mange kilometer veje at holde fri for sne og is.

 

Altid en blanding

”Vi har omkring 620 kilometer asfaltveje og 90 kilometer grusveje, og på en gennemsnitsvinter bruger vi cirka 1500 tons sand og 3000 tons salt, hvis det ellers bliver til vintervejr. Vi kører 42 vinterruter, hvoraf omkring halvdelen er udliciteret og klares af lokale vognmænd og maskinstationer. De øvrige klarer kommunens mandskab og køretøjer selv”, fortæller Christian Iversen.


Såvel grusspredere som saltstrøere og sneplove er langt overvejende kommunens materiel.


”I mine 22 år har jeg altid foretrukket en blanding af sand og salt til vintervejene. Ikke mindst til cykelstier, hvor vi bruger vasket, punkterfri sand. Det er rarere at køre på for cyklisterne, som samtidig kan se, at vi har været ude og gøre noget”, siger han.

”Med vores forbrug af sand får jeg ofte at vide, at vi får al det sand ud i rabatterne og vejbrøndene. Men så meget er det altså ikke, og vi tømmer vores vejbrønde løbende. Samtidig er der ikke tvivl om, at sand er bedre for miljøet, end salt”, fastslår Christian Iversen.

 

Godt samarbejde

Den salt, der anvendes i Billund Kommune, er havsalt, som i øvrigt købes ind i et fælles udbud med Vejdirektoratet.


”Vi har et fantastisk godt samarbejde med Vejdirektoratet, som vi også har fælles salthal med. Direktoratets mandskab henter faktisk salt til tre af deres ruter her hos os på materielgården. Vi har også udkaldsordning sammen med Vejdirektoratet”, siger Christian Iversen.


Foruden materielgården i Grindsted, har kommunen også en materiel gård i Billund. Her lukkes dog ned for park- og vejafdelingens aktiviteter i vintersæsonen, bortset fra vintertjenesten.

 

Billedtekster:

 

1.

Christian Iversen har materiellet klar til at køre ud fra materielgården i Grindsted, hvis Kong Vinter gør sin entré.

 

2.

Spredere i lange baner og en driftschef med mange års erfaring hos Billund Kommunes driftsenhed for Park & Vej i Grindsted.

 

3.

Christian Iversen har ikke noget imod salt. Hverken til morgenægget eller til vinterbekæmpelse. Men han foretrækker det i en blanding med sand, når det skal på vejene. Dog ikke de mest trafikerede vejr, som altid skal og vil blive saltet.

 

4.

Christian Iversen ved porten til salthallen i Grindsted, som Billund Kommune deler med Vejdirektoratet.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk