Scantruck løfter den grønne bundlinje

04-08-2022
Del artikel på

For Scantruck er den grønne omstilling blevet en håndgribelig del af hverdagen.

Danmarks største udbyder af entreprenørmaskiner, teleskoplæssere og kraner lancerer et stigende antal grønne maskiner på det danske marked, uanset om det så gælder Manitous 100% emissionsfrie bomlift, Weycors minilæsser på el, Komatsu hybridgravemaskiner, eldrevne Manitou BI-Energy teleskoplæssere, eldrevne lifte fra GMG og Platform Basket og endnu flere er på vej.

 

Grøn omstilling er vigtig, da vi alle gerne vil efterlade en bedre verden til de kommende generationer. Det sker på ingen måde af sig selv, men blandt andet gennem ambitiøse målsætninger, ny teknologisk viden, bedre udnyttelse af ressourcerne, nye forretningsmodeller og et generelt skifte fra fossil energi (kul, gas og olie) og til mere vedvarende energikilder (sol, vind og vand).

 

Samtidig rummer den grønne omstilling et stort forretningspotentiale for Scantruck-kunderne. Internt i virksomhederne handler det om at køre mere energirigtigt, spare brændstof, minimere vedligeholdelse og øge arbejdsglæden hos medarbejderne. Eksternt handler det om at finde nye grønne kundesegmenter, stå stærkere i konkurrencen og profilere sig som et attraktivt brand over for omverdenen.

 

Mål for bæredygtig udvikling

– Vi bakker op om Global Compacts 10 principper og FN’s verdensmål, da de giver mening på flere niveauer. Vi bestræber os på at integrere principperne i vores forretning og værdikæde, og ønsker at sikre en bæredygtig udvikling, hvor vi lægger særligt vægt på at levere ydelser af høj kvalitet med begrænset ressourceforbrug. Vi bruger bl.a. verdensmålene som indikatorer for vores strategiske CSR-mål i relation til kunder og leverandører, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar. På den måde arbejder vi med udvalgte verdensmål og bringer dem i spil fra opgave til opgave, udtaler teknisk chef Eskild Jensen fra Scantruck.

 

Mere specifikt har Scantruck øjnene rettet mod verdensmålene: Nr. 3 – sundhed og trivsel, nr. 7 – bæredygtig energi, nr. 9 – industri, innovation og infrastruktur, nr. 12 – ansvarligt forbrug og produktion og nr. 17 – partnerskab for handling. Disse mål er særligt relevante for Scantruck, da de i høj grad kan relateres til den grønne omstilling med innovative og teknologiske tiltag.  

 

Strategisk samarbejde

Scantruck har netop indgået et samarbejde med Teknologisk Institut i København, der har til formål at fastsætte en langvarig strategi og plan for, hvordan Scantruck bedst kommer ud over rampen med verdensmålene i samspil med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Ønsket fra Scantrucks side er naturligvis at gøre endnu mere og tage den grønne omstilling endnu et trin op ad udviklingsstigen.

 

Hvad gør Scantruck selv?

Scantruck tænker grønt i stort og småt. Snart lanceres en kundeportal, så der kan beregnes CO2-besparelser, laves kalkuler på maskinflåden og skabes data til miljøregnskabet. Scantruck har installeret varmepumpe, fået LED-belysning, etableret ladestandere til el- og hybridbiler og formuleret klare politikker. Desuden er Scantruck nu godkendt af de lokale miljøtilsyn- myndigheder i Skive og Ringsted og bidrager også på den måde til verdensmålene.

 

Digitaliseringen spiller selvsagt også en stor rolle, når det gælder den grønne omstilling. For Scantruck er teknologisk udvikling og digitalisering nemlig to sider af samme sag:

 

– Vi anser digitaliseringen som en innovativ løftestang. Vi udnytter de digitale muligheder på den række områder, eksempelvis inden for avanceret flådestyring, Smart Construction eller sikkerhedsfeatures på maskinerne. Med digitale værktøjer kan vores kunder opsamle en stor mængde data, der taler ind i deres egen grønne dagsorden, fortæller teknisk chef Eskild Jensen fra Scantruck.

 

Fra gas og diesel til el

Flere og flere kunder vælger i dag eldrevne maskiner ved nysalg og tendensen er klar: De udtjente gas- og dieselmaskiner bliver som oftest udskiftet med eldrevne maskiner af alle slags. Det sker i takt med den hastige teknologiudvikling, hvor maskinernes performance øges gradvist på alle løftekapaciteter og hvor kravene til grønne løsninger er eksplicitte fra Scantruck-kunderne.

 

Argumenterne for at vælge eldrevne maskiner handler om både energioptimeringer, miljøforbedringer og grøn transport, men også om mere støjsvag kørsel og et mere behageligt arbejdsmiljø for maskinføreren. Scantrucks kendte maskinmærker Manitou, Komatsu, Weycor, SENNEBOGEN, Platform Basket, GMG og PB Platforms leverer alle stærke argumenter med ”grønne” maskiner til stort set alle formål.

 

Scantruck er i fuld sving med den grønne omstilling på de indre linjer, gennem et tæt samarbejde med de verdenskendte maskinmærker og med nye relationer til teknologiske partnere og eksperter. Scantruck hjælper kunderne med miljøvenlige og energirigtige løsninger – uanset om det gælder entreprenør- og byggebranchen, industrien, landbruget eller andre, der vil nedbringe CO2-udledningen.


Billedtekst:

Scantruck gør en grøn forskel og leverer grønne løsninger med afsæt i en række verdenskendte maskinmærker, og rådgiver om energiforbedringer og bæredygtig brug af maskinparken.

 

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk