Artikel fra juni 2021
Læs hele avisen

Scantruck slår sig ned ved Femern

05-07-2021Maskinfirmaet gør klar til at servicere entreprenørmaskiner med kort varsel ved kæmpebyggeriet

Scantruck gør klar til hurtig udrykning, hvis – eller når – entreprenørmaskiner får behov for service ved bygningen af Femern-forbindelsen. 18 kilometer betonelementer i største kaliber skal samles i bunden af Femern Bælt og skabe sammenhæng mellem Lolland og Nordtyskland. Der kræver gravning, læsning, flytning, sortering og meget mere af kolossale mængder jord, sten, sand og grus. Og det kræver igen entreprenørmaskiner i stort antal.

Ved Femern gælder samme regel for maskinerne som alle andre steder: De dyreste maskiner er dem, der står stille. Derfor gearer Scantruck A/S sig med en fast base ved Femern under hele byggeriet.

”Flere aktører i byggeprocessen er i gang med at slå sig ned i Rødby, eller har allerede etableret sig. Vi ønsker at være tæt på vores kunder, så vi kan servicere dem hurtigt og effektivt. Med alle de aktiviteter, der allerede sker på Femern-byggeriet, og som vil fortsætte de næste mange år, giver det mening, at vi har en fast base i nærheden. Den er vi nu i gang med at etablere” fortæller servicechef Steen Kjær hos Scantruck.

 

På plads i juni

Lige i øjeblikket arbejdes der på den store skurby, der skal huse omkring 2600 mand, der skal arbejde på og have tilknytning til projektet.

Scantrucks faste base i umiddelbar tilknytning til byggeriet bliver en realitet allerede her i løbet af juni. Den kommer til at rumme et værksted med tilhørende reservedelslager, så de mest gængse reservedele er tilgængelige on-site.

”Vi har allerede flere servicemontører i gang i området. De er alle bosat på Lolland og er dermed tæt på og sikrer en hurtig responstid. Det betyder, at Scantrucks folk er tilgængelige på byggepladsen hver dag”, siger servicechef Steen Kjær.

 

Alle maskinmærker

Scantrucks teknikere vil ikke nøjes med at skrue i maskiner, som firmaet selv importerer og forhandler.

”Vi kan tilbyde hjælp til alle maskinmærker og alle former for entreprenørmaskiner. Vi er til stede ved Femern indtil projektet er afsluttet, da vi har maskiner, som er aktive i hele projektets forløb. Bagefter byggeriet skal området reetableres, og det vil også kræve maskiner og udstyr, hvor det er oplagt, at vi som serviceleverandør fortsat er tæt på”, siger Steen Kjær.

Også Scantrucks søsterselskab, N. C. Nielsen A/S, vil være repræsenteret på stedet og tilbyde sin assistance til Heavy Handling-maskiner.

 

Billedtekster:

1.

Femern-forbindelsen skal koble Lolland sammen med Nordtyskland. Arbejdet er i gang og forventes af vare omkring 8,5 år.

(Foto: Femern A/S)

2.

Scantruck slår sig nu ned ved Femern-projektet med en fast base i Rødby.

3.

Scantruck har i forvejen flere servicemontører tilknyttet Lolland, hvor de servicerer hurtigt og effektivt.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk