Sommerglæder for de grønne – men også vinterdepression

22-03-2017

Maskinleverandørernes Park-, Vej & Anlæg-sektion klar til Have & Landskab med kortlægning af nyhederne

Sommerglæder og vinterdepression kendetegnede et par af de største overskrifter, da medlemmerne af Maskinleverandørernes sektion for Park, Vej & Anlæg fik serveret formandens beretning på generalforsamlingen i Odense. Administrerende direktør Niels Kirkegaard, GMR Maskiner i Horsens, kunne fortælle positivt både om udstillingen Maskiner under Broen i 2016 og den kommende Have & Landskab 2017. Til gengæld havde han anledning til panderynker for en del af den mellemliggende periode: Vinteren.

Tre år uden sne er et problem for branchen, som ikke vedholdende kan hænge hatten på, om der kommer sne eller ej. Nødvendigheden af snerydning og saltning diskuteres ikke. Når der kommer sne, skal der ryddes sne. Problemet er, at sneen udebliver.

Branchen er ved at være præget af de manglende vintre, nu for tredje år i træk. Niels Kirkegaard gjorde det klart for generalforsamlingen, at medlemmerne over en kam er nødt til at være tilfredse med det, der kommer.

”Det er vigtigt, at man i branchen forstår, at de ting, der kommer ind – ikke mindst som sne – er noget, der kommer ind som ekstra. Tre år i træk – så er det ikke en undtagelse, at der ikke kommer sne. Måske er det snarere en undtagelse, når den kommer, og det skal med i vore strategiske overvejelser”, fastslog Niels Kirkegaard.

 

Stor tilfredshed under broen

Formanden kunne til gengæld melde om høj sommer over udstillingsaktiviteterne. Første version af Maskinleverandørernes egen grønne udstilling ved Lillebælt, Maskiner under Broen, kunne godt have brugt lidt flere besøgene. Til gengæld var kvaliteten af de gæster, der kom til messen, nærmest tårnhøj.

Sektionen gennemførte efterfølgende en undersøgelse blandt udstillerne, og tilbagemeldingerne var éntydige: Stor tilfredshed med de besøgende.

”Når en udstilling holdes første gang, vil der altid være nogle udstillere, der har ramt forkert. Det var få på Maskiner under Broen”, sagde formanden, som overordnet glædede sig over, at det var lykkedes at stable en helt ny messe på benene.

Når næste udgave af Maskiner under Broen afvikles i den sidste august-uge i 2018, går bestræbelserne ikke mindst på at udbrede kendskabet til messen mere.

Maskiner under Broen blev i øvrigt en økonomisk gevinst for Park, Vej & Anlæg. Den grønne sektion kom dermed ud af 2016 med et reelt overskud på 128.000 kr. 75.000 af dem hensættes og lægges oven i sidste års hensættelse til kommende udstillinger under broen. Tillige blev der dermed godt et halvt hundrede tusinde kroner på bundlinjen.

 

Styr på nyhederne

Tidspunktet for udstillingen ved Den Nye Lillebæltsbro er i øvrigt nøje valgt. Udstillingen ligger på nøjagtig samme tidspunkt, som Have & Landskab lejrer sig på hvert andet år. Dermed er der grønne maskiner under broen på lige år, mens Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg på ulige år er aktive medarrangører af Have & Landskab i Slagelse.

Når det går løs her i tre dage fra den 30. august til den 1. september, vil sektionen præsentere et nyhedskort, kunne Niels Kirkegaard afsløre for generalforsamlingen.

Have & Landskab udvikler sig fortsat, og en af nyhederne i år bliver netop nyheder. Maskinleverandørernes udstillende medlemmer kan på forhånd anmelde deres nyheder, som det kendes fra Agromek-messerne. En komité bestående af både folk fra branchen og kunder vil derefter vurdere de anmeldte nyheder og rangere dem efter nyhedsværdi. Niels Kirkegaard kunne endnu ikke fortælle, om der skal gives stjerner, som på Agromek, tandhjul eller andet.

Men systemet bliver i store træk, som det kendes fra Agromek. Samtidig planlægger Park, Vej & Anlæg at lave et dediceret nyhedskort, som besøgende kan gå efter for at finde frem til de nyheder, der interesserer mest.

Niels Kirkegaard kunne i øvrigt konstatere, at han i 2016 spillede remis med sin formandskollega for Entreprenørsektionen, Palle Kjærsgaard, på medlemstallet. Både de grønne og de gule maskinleverandører har 25,5 medlemmer. Det halve medlem i hver af sektionerne er Svenningsens Maskinforretning, som er med begge steder.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 86 80 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk