Artikel fra december 2018
Læs hele avisen

Spot på fremtidens emissioner med workshop hos Hydrema

09-01-2019


Det kræver mere Adblue når emissionskravene går fra Stage IV til V

Hydrema har allerede taget det store skridt i vandringen mod stadig renere emissioner, og når kravet i 2019 skifter til Stage V på skalaen, bliver der kun tale om et mindre step.

Det forklarede udviklingschef Thorkil K. Iversen om, da fabrikken i Støvring syd for Aalborg tog imod Partnerskabet for ikke-vejgående mobile Maskiner i en workshop omkring håndtering af fremtidens krav til entreprenørmaskinerne. Det er Miljøstyrelsen, Dansk Byggeri, Københavns Kommune og Teknologisk Institut, der udgør partnerskabet. Og firkløveret havde inviteret sig selv og 35 interesserede fagfolk på virksomhedsbesøg hos Hydrema.

Udviklingschef Thorkil K. Iversen tog sig af såvel information af virksomheden og hvordan Hydrema håndterer stage-kravene, samt senere på dagen en rundvisning på fabrikken. Forinden var Morten Winther fra Aarhus Universitet på banen med en opgørelse af forskellige maskiner og deres miljøbelastning. Troels Dyhr Pedersen fra Teknologisk Institut fortalte om udviklingen i stages og emissioner og også om de tekniske udfordringer specielt i Stage V. Og Mette Overgaard fra Miljøstyrelsen så på partnerskabets tidligere drøftelser og pejlede efter, hvad følgende workshops skal beskæftige sig med. Undervejs gav Teknologisk Instituts Lene Halgaard en opsamling på udredning af branchen for de ikke-vejgående mobile maskiner.

 

Klar til nye krav

Thorkil K. Iversen kunne fortælle dagens besøgende, at Hydrema så rigelig er klar til de nye EU-krav i 2019. Partikelfilter kommer til at udgøre den væsentligste forskel fra Stage IV til V, hvor der samtidig må imødeses mere Adblue-tankning. Forbruget vil simpelthen stige, konkluderede Thorkil Iversen.

Ikke noget, der giver sved på panden i Støvring, hvor springet fra Stage III B ti Stage IV var en ganske anderledes udfordrende sag. Dengang var udfordringen, at katalysatorer og Adblue fyldte voldsomt i forhold til motoren. Det blev løst, og når der skiftes stage næste gang, er den danske fabrik på forkant.

Udviklingschefen forudså tillige, at de nye Stage V-krav kan medføre enklere løsninger fra nogle motorproducenter. Dermed vil maskiner, der er produceret under mere lempelige krav, udmærket kunne sælges og bruges rundt om i verden, hvor kravene ikke er på samme niveau som i Europa.

”Partnerskabet for ikke-vejgående mobile Maskiner slutter med en udredning til Miljøstyrelsen, der skal give mere forståelse for, hvordan man generelt kan sænke forureningen for ikke-vejgående maskiner. Et af de temaer, der har været diskuteret er, at hvis der stilles krav om speciel lav emission i miljø-zoner eller ved specielle job, så skal disse krav følge EU-emissionsklasserne og ikke være specielle nationale tekniske krav”, siger Thorkil K. Iversen.

 

Ny montagehal

Deltagerne i workshoppen fik i øvrigt også lejlighed til et besøg i Hydremas nye montagehal, som virksomheden indviede i sommer. Det har været nødvendigt at øge kapaciteten på fabrikken efter, at Hydrema landede en aftale med General Dynamics om at slutmontere flere end 300 hjulgående, pansrede mandskabsvogne over de kommende fem år.

Det nødvendiggør, at den gamle rendegraver-hal frigøres til montering af militær-køretøjerne, og derfor har Hydrema bygget den nye, 2700 kvadratmeter store hal til montage af de gule maskiner. Netop i øjeblikket arbejdes på at klargøre nye malefaciliteter, og så er det her, hjulgravere, rendegravere og nogle af dumperne til eksport fremover skal samles og have den sidste finish.

Fabrikken investerer løbende meget i bearbejdningsmaskiner, og der sker en løbende opgradering af svejserobotter.    


Billedtekster:

1.

Udviklingschef Thorkil K. Iversen guidede de besøgende rundt på fabrikken og gav en aktuel status både på Hydrema og på Stage V, som fabrikken er klar til at opfylde.

2.

Besøg i Hydremas nye, 2700 kvadratmeter store montagehal.

3.

En interesseret flok på 35 deltagere tog imod invitationen til at besøge Hydrema og høre om fremtidens emissionskrav.

4.

Hydrema tog den nye montagehal i brug i sommer. Færdiggørelsen af hjulgravere og rendegraver er dermed rykket ud af den gamle hal, hvor er nu er plads til montage af pansrede mandskabsvogne.

5.

Hydrema tog værtsrollen, og gæster var der masser af, da der blev sat spot på fremtidens emissioner.

6.

Auditoriet hos den danske maskinproducent i Støvring dannede ramme om de faglige indlæg, da Partnerskabet for ikke-vejgående mobile Maskiner holdt workshop om emissioner.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 86 80 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk