Artikel fra april 2021
Læs hele avisen

Timan får topkarakter hos anerkendt test-institut

06-05-2021Fire stjerner af fire mulige til den vestjyske producents feje-/sugeanlæg

Når der fejes og suges skidt og affald op på gader, stræder, veje og pladser, skal opfejet ind i sugeslangen og ned i opsamleren. Og fine støvpartikler skal ikke hvirvles rundt omkring feje-/sugemaskinen.

Den vestjyske maskinproducent Timan A/S i Tim nord for Ringkøbing har nu solide papirer på, at det netop foregår støvfrit, når fabrikkens feje-/sugeanlæg samler skidt og kanel op. Anlægget har været omkring den tyske organisation EUnited og er vendt tilbage til Tim med en nærmest guldrandet godkendelse.

”Vores anlæg fik fire stjerner ud af fire mulige. Dermed har vi dokumentation for, at det opfylder normen PM10/2,5, som er en testprocedure, som EUnited har udviklet specielt til måling af partikler eller fint støv, der hvirvles op under fejningen”, fortæller direktør Birger Pedersen hos Timan A/S.

 

Test i lukket hal

”Tyskerne stiller skrappe krav til rigtig mange ting. Når entreprenører i Tyskland giver tilbud på renholdelse af offentlige områder, møder de simpelthen et krav i licitationsmaterialet om, at fejemaskinen skal overholde specifikke normer. De er skabt for at sikre arbejdsmiljøet og miljøet i øvrigt omkring maskinen”, forklarer Birger Pedersen.

Folk fra Tim-fabrikken tog turen til det tyske test-institut med en feje-/sugemaskine, som på EUnited-instituttet blev sendt ind i en stor, lukket hal. Her var opgaven at køre igennem materialer i specifikke blandingsforhold og mængder ved en given hastighed. Timan-anlægget skulle så suge en krævet mængde op, sensorer i hallen målte støvpartiklerne i luften, og efterfølgende blev området kontrolleret ved fejning. Det materiale, der ikke var fejet op, blev vejet, og de tyske test-folk kunne nøjagtigt beregne værdierne for maskinen fra Tim.

Den enkelt opsamlingsbeholder på feje-/sugeanlæggene fra Timan registreres i øvrigt fremover med et nummer, som sikrer, at der ikke kan snydes med beholdere med ringere egenskaber.

 

Test-mærkat på maskinerne

Resultatet ses nu på feje-/sugeanlæggene fra Timan: En mærkat, som angiver, at det tyske test-institut har certificeret Timan-maskinen med topkarakter for optimal miljørigtig renholdelse. Det er det, der på den vestjyske hjemmebane hedder ”den sviner overhovedet ikke”.

EUnited PM-testmærket er vidt udbredt i hele Europa, men det er kun medlemmer af EUnited-organisationen, der kan opnå den fine anerkendelse.

”Kravene til sikring af arbejdsmiljøet øges konstant mere og mere, og det har vi det fint med. Det kræver, at vi hele tiden producerer materiel, der tager optimalt hensyn til mandskabet og folk i miljøet omkring maskinerne. Derfor er EUnited PM10/2,5 et vigtigt kvalitetsstempel til vores feje-/sugeanlæg”, siger Timan-direktør Birger Pedersen.

 

Billedtekster:

1.

Der står ikke en sky af støvpartikler omkring maskinen, når en Timan sætter børsterne i gang og feje-/sugeanlægget går i gang med arbejdet. Det har fabrikken i Tim nu fire stjerner af fire mulige for fra det tyske test-institut.

2.

Timans feje-/sugeanlæg er i forvejen anerkendt for sine egenskaber. Nu er der føjet yderligere en til: Maskineriet har gennemgået og bestået støv-testen med topkarakter

3.

Sådan ser godkendelses-certifikatet fra EUnited. Det kan Timan nu sætte på feje-/sugeanlæggene som dokumentation for, at de er certificeret med fire stjerner af fire mulige.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk