Vigtigt at sikre sig - med gummi.

21-06-2017Så er det nemlig i orden at lade beslagene til sneploven sidde på lastbilen

De dage er talte, da Laurids Betjent svingede bødeblokken og stangede betingede frakendelser ud, når han stoppede en lastbil med beslag til sneplov – uden sneplov. Det er den behagelige virkeligheden for alle vognmænd, der indgår i vinterberedskabet med lastbiler med sneplov. Blot de husker det, som man altid skal huske: Gummi.

Efter solidt benarbejde, ikke mindst fra brancheforeningen DTL Danske Vognmænd, har Færdselsstyrelsen haft fortolkningerne af bestemmelserne om afskærmning af frontmonteret udstyr til lastbil til syn. Nu er bestemmelserne præciseret, som det hedder sig. Og herefter kan lastbiler være forsynet med beslag og konsol for sneplov i både forberedelses- og beredskabsperioden. Også selv om sneploven periodevis er afmonteret.

En betingelse er blot, at beslag og konsoller skal være afrundede eller afskærmede, så de ikke frembyder unødig fare for andre trafikanter. Typisk vil det ske med gummibuffere til frontpladen og beslagene.

 

Ikke rimeligt

Foruden hos vognmænd med vintertjeneste, vækker de nye toner fra Færdselsstyrelsen glæde hos blandt andre virksomheden FM Maskiner i Gesten ved Vejen. Her har montereringsrammer til sneplove været en ganske betydelig artikel på produktlisten i mange år. Direktør Frede Madsen har fulgt vognmændenes kvaler med bøder og i nogle tilfælde også betingende frakendelser af kørekortet tæt.

”Kampen er startet inden for de seneste to-tre år. Pludselig begyndte politiet at hænge sig voldsomt i frontpladerne, og enkelte synshaller ville simpelthen ikke syne lastbiler med frontplader. Vognmændene begyndte naturligvis at råbe op, og brancheforeningen DTL gik i aktion. Vognmændene og deres chauffører står til rådighed for samfundet 24 timer i døgnet hen over hele vinteren. Så er det ikke rimeligt at gi’ dem med hammeren på grund af nogle beslag”, siger Frede Madsen.

”Vi sælger et sted mellem 40 og 60 frontrammer til lastbiler om året. Det tager en arbejdsdag at montere og tilpasse pr. bil. Så piller man altså ikke hele arrangementet af igen, fordi der køres uden plov foran bilen i en periode. Vore rammer er færdige sæt fra den norske producent Tellefsdal. Rammer og fæster er godkendte og tilpasset EU's krav”, fortæller Frede Madsen.

 

14 dage i hver ende 

Nu kan arrangementet til sneploven så blive siddende i hele perioden, hvor lastbilerne indgår i vinterberedskabet. Plus 14 dage i hver ende af perioden – det er den tid, der kaldes forberedelsesperioden. Beredskabsperioden går fra den 1. oktober til den 1. maj.

Humlen er, at der ikke må være skarpe kanter eller udragende dele og lignende på lastbilen, der skaber unødig fare for andre trafikanter. Sådanne dele skal være afskærmet. Og fastgørelsesbeslagene til sneplovens konsol kan altså forblive monteret, hvis man afskærmer den del af beslagene, der rager ud.

I den nye vejledning hedder det blandt andet:

 

Afrundede eller afskærmede

”Lastbil forberedt til kørsel med sneplov kan i beredskabsperioden fra den 1. oktober til den 1. maj, samt i en forberedelsesperiode på 14 dage før og efter, være forsynet med beslag og konsol for sneplov, såfremt disse beslag og konsol er afrundede eller afskærmede, så de ikke frembyder unødig fare for andre trafikanter.

Videre hedder det: ”Uden for forberedelses- og beredskabsperioden skal beslag og konsol til sneplov foran på lastbil være afmonteret. Når konsollen er afmonteret, kan fastgørelsesbeslagene til konsollen dog forblive monteret, såfremt den udragende del af beslagene er afskærmet, eller beslagene har en rundingsradius på mindst 5 mm”.

Færdselsstyrelsen giver nu vognmændene en periode frem til 31. december til at indrette sig efter den nye fortolkning og få bragt lastbilerne i overensstemmelse med reglerne. Det betyder, at lastbiler med frontmonteret udstyr kan godkendes ved syn resten af 2017 med bemærkning om, at frontmonteret udstyr er utilstrækkeligt afskærmet.

Billedtekster:

1.

Frede Madsen viser vognmand Bent Bruun, hvordan han afskærmer sine beslag med gummibuffere.

2.

En gummiplade på frontpladen gør den lovlig også når sneploven er afmonteret.

3.

Husk gummi – så siger Færdselsstyrelsen nu ok.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk