Fra ikke-en-eneste til udelukkende Liebherr

21-04-2017


Omfattende udskiftning af ”godt og vel brugte” maskiner hos RGS 90

Når produktionschef Jesper Hansen hos genanvendelses-giganten RGS 90 går i gang med at rydde op, så gør han det med konsekvens. Når noget af det gamle, kasserede så skal skiftes ud med nyt, så sker det også med konsekvens.

I efteråret 2015 begyndte han at fjerne udtjente entreprenørmaskiner fra de 21 RGS-anlæg landet over. Maskiner, som med Jesper Hansens ord var ”godt og vel brugte”. Der blev gjort status over, hvad virksomheden havde i maskinparken, hvad der var i overskud, og hvad der blev brugt. Ikke mindst handlede missionen om at udskifte den ældste del af maskinerne med nye og mere tidssvarende.

Det ramte den danske Liebherr-importør, Johs. Møllers Maskiner, med et gevaldigt drøn – af de positive. Da Jesper Hansen gik i gang med at udskifte store maskiner, havde RGS 90 endnu aldrig investeret i en Liebherr. Siden er der rullet omkring 30 nye Liebherr ind. Bortset fra en enkelt, var samtlige nyanskaffede maskiner til RGS 90 i 2016 af mærket Liebherr.

 

Stor aktivitet

”Moderne brændstofbesparende motorer er gode både for økonomien og for miljøet. Jo bedre vores maskinpark kører, og jo mindre den forurener, jo bedre lever vi op til vores intentioner om at modvirke klimaforandringer og sikre et bedre miljø”, forklarer Jesper Hansen på RGS 90-hovedstationen på Selinevej i København.   

Hver dag ruller mellem 600 og 800 lastbiler ind med bygge- eller have-park-affald. Aktiviteten har været støt stigende de senere år, og den stiger stadig. Det samme er sket for Jesper Hansens konto for nyanskaffelse af de tunge maskiner.

”Vi har aldrig tidligere haft Liebherr-maskiner i flåden. Det har i høj grad ændret sig. Bortset fra en enkelt, købte vi altså udelukkende Liebherr i 2016. Vi har brug for læssemaskiner, gravemaskiner og sorteremaskiner, og vi har skiftet til Liebherr i alle tre kategorier”, fortæller Jesper Hansen.

Mange af de nye maskiner er sat ind i de mange daglige gøremål på modtageanlægget på Selinevej. Det er Danmarks største for jord- og bygningsaffald med omkring 200.000 kvadratmeter til modtagelse og håndtering. På årsbasis håndterer virksomheden omkring tre millioner tons affald og forurenet jord.

 

Store krav

”Det stiller store krav til maskineriet, og derfor er det kun topklassen af maskiner, vi kører med. Både Liebherr og vore andre maskiner koster lidt mere, men vi tror på, at det er en bedste strategi for os. Vores grej bliver jo virkelig brugt og skal kunne tåle mosten”, siger Jesper Hansen.

”Vi arbejder efter nogle faste parametre, når vi køber nye maskiner. Prisen på maskinen betyder naturligvis noget, men vi ser i høj grad også på driftsøkonomien, hvor lavt brændstofforbrug spiller en stor rolle. Serviceintervallerne er vigtige, fordi maskinerne skal køre så meget som muligt uden behov for stop. Og så er det vigtigt, at leverandørens organisation kan løfte opgaven for os. Så kort beskrevet handler det om grej, der kan holde til opgaverne, lavt dieselforbrug og hurtig responstid, når vi har behov for assistance fra servicefolk”, fastslår produktionschef Jesper Hansen.

En af de RGS-folk, der glæder sig over de mange nye hestekræfter, er afdelingsleder Martin Steendahl. Han har ansvaret for tre afdelinger på Selinevej og råder over fem gummihjulslæssere, tre gravemaskiner og fire sortereværker.

”Det er tre afdelinger med jord. Vi modtager fra alle former for opgravninger i hele Storkøbenhavn. Typisk fra små portioner omkring fem tons og til store mængder på tusindvis af tons. Jorden analyseres, og derefter disponerer vi, om den skal til rensning. Noget jord kan indgå direkte i renjordsprojekter til opfyld og volde. Lettere forurenet jord køres til anviste depoter til for eksempel arealindvinding. Den tung forurenede jord behandler vi biologisk i RGS 90-regi”, fortæller Martin Steendahl.


Billedtekster:

1.

Godt nyt bekendtskab på Selinevej. Salgschef Michael Jørgensen fra Johs. Møllers Maskiner solgte omkring 30 nye Liebherr til RGS 90 i 2016. Her får Michael Jørgensen – til venstre – en snak om 26 tons Liebherr L576 XPower med maskinfører Jacob Hansen og til højre afdelingsleder Martin Steendahl, RGS 90.

2.

Fra ingen til mange. Et par af de nye Liebherr-læssemaskiner hos RGS 90.

3.

Det giver godt overblik over opgaverne, når kabinen kan hæves op og ned som på materialehåndteringsmaskinen med rækkevidde på 14 meter.

4.

Det er ikke kun RGS 90 selv, der kører Liebherr på Selinevej. Også eksterne entreprenører er med. Her er det nordjyske Jørgensen Entreprise, der er med til at øge antallet af Liebherr-maskiner.

5.

Der håndteres affald i ekstreme mængder på RGS-anlægget ved Amagerfælled. Danmarks største plads for jord- og bygningsaffald. Her er en af de nye Liebherr-materialehåndteringsmaskinerne i gang.

6.

Liebherr er for alvor kommet ind hos genanvendelses-giganten RGS 90. Alle nye gravemaskiner, læssemaskiner og sorteremaskiner, som RGS 90 har købt som led i den store udskiftning, er leveret af Liebherr-importøren Johs. Møllers Maskiner. 

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 86 80 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk