Maskinstationerne kritiske over for offentlige aktører

02-03-2018


Entreprenør-medlemmer oplever ofte unfair konkurrence

Regeringens udspil om ”Fair og lige konkurrence” fik en varm modtagelse hos brancheorganisationen Danske Maskinstationer og Entreprenører. Det sker nemlig for ofte, at medlemsvirksomheder blandt entreprenører og kloakmestre oplever unfair konkurrence fra offentlige aktører.

Det fastslog formanden for DM&E, Søren Ulrik Sørensen, på foreningens årsmøde, som blev holdt i forbindelse med de årlige DM&E Vidensdage. Det store arrangement, hvor der var sendt invitationer ud til samtlige 710 medlemsvirksomheder, var i år rykket ind hos Vingsted Hotel & Konferencecenter ved Vejle. De seneste 29 år har Hotel Pejsegården i Brædstrup ellers lagt lokaler til. Men vækst i deltagerantallet gennem de senere år gjorde det nødvendigt at finde større faciliteter til kursusdagene og årsmødet.

 Formand Søren Ulrik Sørensen gik i rette med de offentlige aktører på entreprenør- og kloakområdet.

”Nogle gange ser vi helt urealistiske bud fra offentlige aktører, som ligger langt under kostprisen af, hvad en effektiv privat virksomhed kan udføre en opgave til. Når det drejer sig om forholdsvis simple opgaver, som trods alt kun kræver en maskine, en mand og noget brændstof, og som desuden skal udføres i en vis kvalitet inden for en given tid, så er der en minimumkostpris. Når kontrolbuddet ligger under denne kostpris, er der noget galt. Enten er den offentlige tilbudsgiver mere oplyst end den private. Eller også er alle omkostninger ikke medtaget”, fastslog Søren Ulrik Sørensen.

 

Hvad er ikke offentligt?

”Brancheforeningen mener, at det er vigtigt, at der sættes klare regler op for, hvorledes offentlige aktører afgiver kontrolbud, hvis man også fremadrettet vil have private virksomheder til at byde ind på opgaverne”, sagde formanden.

Han glædede sig over, at regeringen nu også tager fat på en diskussion om, hvilke opgaver, der ikke hører hjemme hos offentlige aktører. Man påpegede, at man eksempelvis kan diskutere, om rabatklipning, græsslåning og pleje af grønne områder er en offentlig kerneydelse.

 

Flest entreprenører

Entreprenørvirksomhederne under DM&E har for længst giver de traditionelle landbrugsmaskinstationer baghjul i medlemsdatabasen. Af de i alt 707 medlemsvirksomheder er 246 entreprenører og kloakmestre mod 157 agro-medlemmer. Der er fortsat en stor del af medlemmerne, der er både-og – altså blandet entreprenører/kloakmestre og agro. Skov-virksomhederne er med i et antal af 95.

Totalt oplevede DM&E en lille nedgang i antallet af medlemsvirksomheder i 2017. Totalt blev der 13 færre fordels på en enkelt entreprenørvirksomhed, fire i den blandede kategori, 10 landbrugsmaskinstationer. Skovfolket tyngede en anelse kontra med tilgang på to firmaer.

Søren Ulrik Sørensen kunne fortælle årsmødets deltagere, at det generelt ser fornuftigt ud for entreprenør- medlemmerne. 193 virksomheder deltog i en brancheundersøgelse, som netop er gjort op og udsendt forud for årsmødet. Den konkluderer, at 2017 blev et godt år for entreprenørområdet. Flere virksomheder oplevede ganske vist et lille knæk i kurven med hensyn til arbejdsmængde og driftsresultat målt i forhold ti l2016. Men det var så også et yderst tilfredsstillende år.

Til gengæld viser undersøgelsen, at flere virksomheder omsider har oplevet prisstigninger. Antallet af ansatte er stort set uændret.

For kloakarbejdet er tallene stort set uændrede i forhold til 2017. Flere har dog oplevet et lille fald i driftsresultat og arbejdsmængde, men samlet set viser spørgeundersøgelsen positive takter for entreprenørområdet, oplyste formanden.

73 procent af alle de deltagende virksomheder kom i øvrigt igennem 2017 uden tab på debitorer.

 

Ikke tegn på afmatning

Fremtiden tegner lys, vurderede Søren Ulrik Sørensen.

”Kigger vi ind i 2018, er der umiddelbart ingen tegn på afmatning, hvilket er med til at fastholde den generelle optimisme, der er i branchen. Indenfor kloak- og anlægsbranchen er der nok at tage fat på i fremtiden. Men det kommer for nogles vedkommende til at kræve lidt omstilling”, sagde formanden.

”På kloakområdet kan vi blandt andet se, at indsatsen i det åbne land flere steder er ved at være afsluttet eller droslet ned til trods for, at der stadig findes rigtig mange dårlige anlæg ude i det åbne land. Derimod er der godt gang i separering af landsbyer samt regnvandshåndtering”, fortalte Søren Ulrik Sørensen.

”Med hensyn til nedbrydningsområdet peger en ny undersøgelse på, at flere end 30.000 huse bliver overflødige i de kommende år. Dette sammenholdt med den cirkulære dagsorden gør, at dette område går en spændende og udviklende fremtid i møde de kommende år”, sagde han.

Søren Ulrik Sørensen pegede på en række udfordringer for branchen, der lurer ude i fremtiden. Det gælder blandt andet rekruttering af unge til branchen, uddannelse af ledere, samt mindre virksomheders udfordringer med at byde på de stadig større rammeudbud, der udbydes på opgaver, som de mindre virksomheder tidligere har løst.

Det er emner, som Danske Maskinstationer og Entreprenører vil arbejde med politisk i de kommende år, lovede formand Søren Ulrik Sørensen.

 

Billedtekster:

1.

Søren Ulrik Sørensen, formand for Danske Maskinstationer og Entreprenører – gik i rette med de offentlige aktører.

2.

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 86 80 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk