ReTec Miljø i samarbejde med vindsorteringskæmpe

05-05-2021


Haderslev-firmaet har fået både dansk og svensk forhandling af hollandske Nihot-maskiner

Der er mere end normal blæst om en ny forhandling, som virksomheden ReTec Miljø i Haderslev har hentet hjem fra Holland. Og det er  netop blæsten – eller rettere: vinden – der er drivkraften bag det nye samarbejde. Det handler nemlig om vindsorteringsmaskiner fra Nihot, som er blandt de førende aktører på verdensplan, når det kommer til vindsortering.

”Vi har fået forhandlingen både i Danmark og i Sverige, og Nihot-maskinerne kompletterer vores produktsortiment rigtig fint med både vindsigter og film-vakuum sugesystemer”, fortæller kommerciel direktør Thomas Jessen hos ReTec Miljø ApS.

”Nihots vindsigter sorterer forskellige slags affald i en let og en tung fraktion ved hjælp af negativt tryk. Grundprincippet i en vindsigte er, at  inputtet føres ind i maskinen via et transportbånd. Her møder inputtet en luftstrøm, hvorefter den tunge fraktion falder ned og føres bord, mens luften transporterer det lette materiale hen på et andet transportbånd og ud af vindsigten. Dermed er begge fraktioner renere end før og kan videreforarbejdes, genbrugs og sælges til en højere pris”, forklarer Thomas Jessen.

 

75 år med vind

Den hollandske producent har godt vel 75 års erfaring. Men er langt fra tynget af alderen. Senest har Nihot i slutningen af 2020 lanceret en vindsigte på larvebånd, SDM800. Den er baseret på en af de mest driftssikre modeller og sorterer en række forskellige typer affald, kompost og andet.

Hos Nihot har salgschef Johan Keetbaas et godt øje til både ReTec Miljø og Danmark som marked i det hele taget.

"I begrænsningernes tid er tricket at tænke fremad. Trods den nuværende situation, står recyclingens verden ikke stille. Det er især også tilfældet med lande såsom Danmark og Holland, der betragter forebyggelse af spild af råmaterialer som et yderst vigtigt indsatsområde”, siger han.

 

50 procent genbrug

”Den danske regerings mål er at genbruge 50 procent af husholdningsaffaldet inden 2022. Det kræver, at leverandører af materialer til emballage kommer i spil, men også teknologier, som gør det muligt at sortere affald så effektivt som muligt. Danmarks regering stiller også strenge krav, når det kommer til byggeaffald, emballeringsaffald og behandlingen af bundaske. Det er krav, der varierer afhængig af slutproduktet. Nihot har mange referencer i disse industrier, også i Danmark, og vi har også omfattende erfaring, når det gælder kreering af alternative brændselskilder såsom RDF og SDF", fortæller Johan Keetbaas hos Nihot.

ReTec har været på banen siden 1997 med materiel indenfor sønderdeling, neddeling, flishugning, kompostering, granulering, komprimering og sortering. Desuden konstruerer firmaet også specialfremstillede maskiner og anlæg ud fra specifikke kundeønsker.


Billedtekster:

1.

Nihot SDX1400-vindsigteanlæg til sortering af blandt ander RDF- og SRF-affald.

2.

Den nye Nihot SDM800 vindsigte på larvefødder blev lanceret i slutningen af 2020.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk