Entreprenørerne løber fra landbruget

24-01-2017
Del artikel på


Overvægt af entreprenør-medlemmer hos Danske Maskinstationer & Entreprenører.

Høj byggeaktivitet og lysten til at investere i boliger har været med til at holde gravemaskiner og mandskab travlt beskæftiget hele året. Og for både de mindre og større entreprenør- og kloakmestervirksomheder bød 2016 på travlhed og højt aktivitetsniveau, om end med regionale forskelle.

Det kunne formanden for brancheorganisationen Danske Maskinstationer & Entreprenører, Søren Ulrik Sørensen, fortælle på årsmødet på Hotel Pejsegården i Brædstrup.

Og det er gået ikke blot godt, men rigtig godt for entreprenørerne hos DM&E. I det interne familieskab er det nu entreprenørerne, der har taget teten i forhold til landbrugsmaskinstationerne, som udgjorde det oprindelige fundament for brancheforeningen. 34 procent af medlemsvirksomhederne beskæftiger sig primært med entreprenørarbejde, mens 32 procent primært beskæftiger sig med landbrugsarbejde. 24 procent laver både landbrugs- og entreprenørarbejde, og 10 procent af virksomhederne udfører skovarbejde.

 

Også omsætningen

Det er ikke kun i antal, entreprenørerne løber fra landbruget. Det er også tilfældet på omsætningen, hvor entreprenørmaskinstationerne passerede de rene landbrugskolleger ganske beskedent allerede i 2013. I 2014 udbyggede entreprenørerne en anelse, og i 2015 blev forskellen markant. Bruttoomsætningen for samtlige medlemsvirksomheder i DM&E var 6,46 milliarder kroner og det højeste nogensinde i foreningens historie. Entreprenørerne tegnede sig for de 3,373 mia. kr. mod 2,782 mia. kr. til landbruget.

Også en helt frisk brancheundersøgelse, som DM&E har gennemført for 2016, afspejler gode tider for entreprenør-medlemmerne. 229 virksomheder deltog i undersøgelsen, hvor der blev spurgt til udvikling for entreprenørarbejde og kloakarbejde.

 

2016 et godt år

Brancheundersøgelsen konkluderer, at 2016 blev et år med fremgang for entreprenørvirksomhederne, hvor kurven peger opad på alle parametre i undersøgelsen. I forhold til det gode år 2015 er tallene stort uændrede. Lidt flere virksomheder har angivet, at de har haft færre ansatte i 2016, men samtidig har en tilsvarende andel angivet, at de har ansat flere.

Med hensyn til driftsresultat og arbejdsmængde har entreprenørerne også meldt tilbage om en positiv tendens. Færre har oplevet fald i forhold til 2015, og det samme gælder for prisudviklingen.

Totalt sluttede Danske Maskinstationer & Entreprenører 2016 med et medlemstal på 720 virksomheder. Det er fem færre end året forud. 247 af dem er til entreprenørarbejde, mens 167 er rene landbrugsmaskinstationer. 213 udfører blandet entreprenør-, kloak- og landbrugsarbejde. 93 af medlemsvirksomhederne tager sig af skovarbejde
Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk