Artikel fra oktober 2018
Læs hele avisen

Jyske grusgrave ramt af statslig udflytning

07-11-2018

Jydsk Stenindustri har standset indvinding i Asklev og afventer at papirerne kommer i orden igen

Den statslige udflytning af arbejdspladser har ramt råstofindvindingen i Midtjylland. På Sepstrupvej ved Asklev syd for Silkeborg har Jydsk Stenindustri indstillet udvindingen af materialer til betonproduktion.

”Aktiviteten i grusgraven er ikke helt i stå. Vi indvinder ikke i øjeblikket, men ekspederer de varer, vi har på pladsen. Nu afventer vi en ny tilladelse fra Region Midtjylland. Ifølge vore oplysninger skulle den så småt være på vej”, fortæller direktør Preben Rosenkilde hos betonvirksomheden IBF i Ikast, som ejer grusgraven i Asklev.

”Det er rigtigt, at vore indvindingstilladelse udløb den 31. december 2017, og vi skulle tilsyneladende bare have søgt en ny tilladelse midt i 2017. Normalt tager det fem-seks måneder fra ansøgningen sendes, til tilladelsen foreligger. Men vi begik åbenbart en fejl, fordi vi ville forenkle tingene både af hensyn til os og regionen. Vi har nemlig også søgt om tilladelse til at grave i et nyt område, og så søgte vi begge sager samtidig”, forklarer Preben Rosenkilde.

Citat:

”Nu afventer vi en ny tilladelse fra Region Midtjylland. Ifølge vore oplysninger skulle den så småt være på vej”.

Direktør Preben Rosenkilde, IBF og Jydsk Stenindustri

 

Fra København til Viborg

Her røg udflytningen af statslige arbejdspladser så på tværs af de gode intentioner i Asklev. En beboer i lokalområdet havde nemlig klaget over regionens beslutning om at udlægge det nye område til indvinding af råstoffer. Ad de slagne kanaler gik klagen til en instans i København, som imidlertid stod for udflytning til Viborg. Mens de statslige flyttekasser blev pakket i hovedstaden, rykkede sagsbehandlingen af klager så til Jylland. Det fremskyndede mildt sagt ikke tingene.

”Det egentlige problem opstod vel, fordi vi troede, at det var nemmere og i orden at søge begge tilladelser på én gang. Det var det så ikke. Hvis vi havde sendt ansøgningen om fortsat udvinding i den eksisterende grusgrav engang i midten af 2017, havde vi formentlig haft tilladelsen for længst. Nu har vi så sat indvindingen i bero og afventer tilladelse til en ny tiårig periode”, siger Preben Rosenkilde.

 

Også naboen

Jydsk Stenindustris nabo og kollega på Sepstrupvej hedder Asklev Sten og Grus.

”Vi må grave frem til jul, og mon der ikke ligger en ny tilladelse inden? funderer direktør Morten Sørensen hos Asklev Sten og Grus.

”Vi har også søgt ny tilladelse hos regionen, og nu har vi så ventet i halvandet år på grund af omstændighederne. Jeg tror, at både vi og IBF med Jydsk Stenindustri får forlænget tilladelserne. Vi har også en anden grusgrav ved Hjøllund, og det er faktisk begrænset, hvor meget vi indvinder ved Asklev i øjeblikket. Vi kører kun med en enkelt gummiged”, siger Morten Sørensen.

Foruden i grusgraven ved Asklev, indvinder Jydsk Stenindustri også råstoffer i grusgrave både ved Tulstrup og Skygge uden for Ikast, og ved Farsø i Himmerland. 

Billedtekster:

1.

Jydsk Stenindustri ved Asklev uden for Silkeborg – venter på en ny indvindingstilladelse.

2.

Aktiviteten er sat på standby hos Jydsk Stenindustris Asklev-afdeling. Der indvindes ikke i øjeblikket, men ekspederes dog varer.

3.

Det er ikke nemt at drive grusgrav i det midtjyske i øjeblikket. Statens udflytning af arbejdspladser har ramt indvindingstilladelserne.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk