Artikel fra oktober 2020
Læs hele avisen

Man glemmer ind imellem Råstoflovens paragraf 3

20-10-2020
Råstofbranchen har det fremdeles godt – men rammevilkårene bliver hele tiden vanskeligere, mener branchens formand

Bjarne Overgaard har det godt med sine naboer. Ja, faktisk med hele lokalsamfundet. Det giver ikke problemer i hverdagen, at store lastbiler hver dag fragter tonsvis af grusmaterialer ad vejene omkring Rødekro i Sønderjylland, hvor Bjarne Overgaard har sin råstofvirksomhed, Bedsted Lø Grusværker, med i alt fire grusgrave.

”Vi taler sammen, og så får naboerne en forståelse for, hvorfor vi gør, som vi gør. At råstofferne er nødvendige for os alle sammen. Og vi lytter og indretter os, så det ikke giver gener for naboerne. Samtidig forsøger vi at skabe gode forhold for hinanden. Vi har nogle fine søer på vores arealer, og en af dem er hjemsted for den lokale vandskiklub. Triatlonklubbens medlemmer svømmer i en anden af søerne, hvor vi i øvrigt har anlagt en vandresti rundt omkring, som folk er velkomne til at benytte. Hundeklubben har også hjemsted og klubhus hos Bedsted Lø Grusværker”, forklarer Bjarne Overgaard.

Helt så fredfyldt er det ikke for alle Bjarne Overgaards kolleger i brancheforeningen Danske Råstoffer, som han netop er blevet genvalgt til formand for – igen. Han har været medlem af bestyrelsen i 26 år og de otte af dem som branchens formand.

 

Nemt at brokke sig

”Vi er netop blevet slået sammen med Danmarks største erhvervsorganisation, Dansk Industri. Det er glimrende. Politisk vil det give os mere pondus, og det kan vi godt bruge. Råstofbranchens rammevilkår bliver hele tiden sværere. Det er vanskeligt at få nye tilladelser til at grave”, siger Bjarne Overgaard.

Måske er det noget generelt i samfundet, der også rammer råstoffolkene, vurderer han.

”Vi oplever, at folk klager mere end tidligere. Men det er vel en generel tendens, som måske har noget med de sociale medier at gøre. Det er blevet nemmere for alle at brokke sig over alt muligt, og så gør man det. I Danske Råstoffer har vi faktisk stiftet et kodeks for godt naboskab, som vi meget seriøst forsøger at efterleve. Hvert andet år laver vi arrangementer med åbne grusgrave, hvor alle er velkomne til at besøge os og se, hvad der foregår i grusgravene. Det har været et hit”, siger Bjarne Overgaard.


Citat:

Råstofloven §3

Ved lovens anvendelsen skal der på den ene side lægges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet og en sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages erhvervsmæssige hensyn.

 

Skoleklasser på besøg

Næste ”Åben grusgrav”-arrangementer er lagt i kalenderen til næste år, og det glæder brancheformanden sig til.

”Åben grusgrav har givet mange et forhold til den lokale grusgrav. Her i vores egen virksomhed bruger vi også løbende at tage imod skoleklasser, der så hører om geologi og istid på en anden måde, end i at klasselokale. Vi har købt en lille vogn, som vi kan køre en skoleklasse rundt i. Og både skolebørn og de fleste andre forundres, når vi fortæller, at hver dansker – fra spæd til olding – bruger et kilo råstoffer i timen året rundt. Vores råstoffer er jo nødvendige for, at der kan bygges, laves fortove, laves veje og mange andre ting”, siger Bjarne Overgaard.

Derfor håber han også, at en planlagt råstofkonference på Christiansborg i januar kan medvirke til at skabe mere politisk forståelse for branchen og dens vilkår.

”Vi vil gerne have en national råstofstrategi. I øjeblikket er der for mange hovsa-løsninger. Branchen vil meget gerne tale om strategi med blandt andet al den genbrug, vi kan komme til. Vi vil blandt andet gerne være med til at genbruge beton i ny beton, og vi bør have en plan for, hvordan hav og land skal samarbejde om råstofferne. Bæredygtighed bør fylde en del i strategien”, mener Bjarne Overgaard.

 

Paragraf 3

Et problem for branchen er, at der indimellem er nogen, der glemmer Råstoflovens paragraf 3.

”Den siger, at der skal tages hensyn til virksomhederne. Det oplever vi ikke altid sker. Vi vil gerne have en længere forsyningshorisont end den nuværende, som siger, at der skal være råstoffer til 12 år. En gravetilladelse varer kun 10 år, og så tager det ofte op til to år at få en ny. Så rammer vi de 12 år, og det vil være mere hensigtsmæssigt med en længere horisont”, siger Bjarne Overgaard.

Brancheformanden glæder sig til gengæld over, at branchen ikke er ramt af corona-situationen. Nogle af hans medlemmer har tvært imod haft lidt fordel af de vanskelige tider.

”Det går fornuftigt i branchen, og dem der laver industriprodukter, har haft ekstra travlt. Mange husejere har benyttet muligheden for at komme mere i haven, og så er der blevet købt nye fliser ind. Der har faktisk været mangel på små fraktioner af grus og sand i Danmark, fordi de virksomheder, der støber fliser, har brugt store mængder. Typisk i fraktionerne 2-8 og 4-8. Vi kan også se, at nogle kommuner har fået lov til at låne flere penge og blandt andet bruger dem på asfalt, cykelstier og vejudvidelser”, fortæller Bjarne Overgaard.

 

Travlt på hjemmefronten

Travlheden i branchen går i øjeblikket hånd i hånd med travlhed også på den Overgaardske hjemmefront. Bjarne Overgaard har netop rundet de 60 år, og han har netop haft en kærkommen lejlighed til at kaste gyldent skær over sin søn og hans kæreste, som er blevet gift med helt særlige vielsesringe.

Bjarne Overgaard finder nemlig selv guld i den ene af sine grusgrave, Mjøls Grusgrav. På hobbyplan har han vasket grus fra produktionen, og da der seneste blev holdt ”Åben grusgrav” hos Bedsted Lø Grusværker, havde de besøgende mulighed for at se chefen selv smelte den første portion guld, der var samlet op. Fineste 22,5 karat. Nu havde Bjarne Overgaard så samlet en ny portion guld.

”Min første hustru døde i 2003, og nu fik det unge par så vores vielsesringe smeltet sammen med noget guld, vi selv havde fundet”, fortæller den sønderjyske grusgrav-ejer.

 

De vigtigste råstoffer

Selv er Bjarne Overgaard tredje generation i grusgrav-imperiet omkring Rødekro. Det var hans bedstefar, Jesper Jespersen, der startede med råstofferne i 1956. Siden fulgte Bjarne Overgaards far, Jens Overgaard, som nu er 87 år still going strong. Senior kører daglig traktor og holder arealerne omkring virksomheden.

Bjarne Overgaard er i øvrigt ikke i tvivl om, hvilke råstoffer, der er de vigtigste:

”Det er helt klart vores medarbejder, som vi har 28 af”.

 

Billedtekster:

 

1.

Bjarne Overgaard, formand for brancheforeningen Danske Råstoffer, og på hjemmebane hos Bedsted Lø Grusværker, hvor han er tredje generation.

 

2.

Når man tager noget fra naturen, bør man forpligte sig til at levere tilbage i plus, mener Bjarne Overgaard. Det resulterer i et rigtig godt forhold til naboerne til Bedsted Lø Grusværker. Triatlonklubbens medlemmer svømmer i den store sø til højre, hvor lokale er velkomne til en travetur ad den anlagte sti. Vandskiklubbens medlemmer boltrer sig i nabosøen til venstre.

 

3.

Skovlen på den nye, fuldautomatiske Stichweh-gravemaskine hiver 10 kubikmeter materialer op fra søen ad gangen. Den ankom til grusgraven ved Rødekro på 10 blokvogne.

 

4.

To generationer Overgaard. Bjarne Overgaards 87 årige far, Jens Overgaard, passer stadig sin daglige dont med pasning af området omkring grusgraven.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk