Neddeling opdateres

14-03-2018Viborgs kommunale affaldsselskab lægger om og bereder sig på at læsse ekstra mængder dagrenovation til behandling hos Gemidan

Skidtet skal ind – og ud igen. Viborg Kommunes kommunale affaldsselskab, Revas, lægger an til en del mere aktivitet for selskabets gummihjulslæssere, materialehåndteringsmaskiner og andet materiel på det store affaldsanlæg på Kirkebækvej i byens nordvestlige udkant. Fremover skal folk og maskiner håndtere mellem 600 og 650 tons dagrenovation yderligere – om ugen.

”Hidtil har vi komprimeret affaldet og kørt det til behandling hos KomTek Miljø i Holsted, som ejes af Gemidan-koncernen. Fremover dropper vi komprimeringen og kører affaldet til Holsted i lukkede kasser. Det giver naturligvis behov for en del mere læsning ud over de mellem 800 og 1000 tons dagrenovation og småt brændbart, vi sender til Holsted i øjeblikket”, fortæller maskinfører Mikael Løvschall.

 

Selvstyrende

Med en halv snes år på bagen hos Revas er han en af de erfarne folk hos affaldsselskabet. Han startede hos Revas et par år efter, at selskabet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2006 blev ændret til at være en selvstyrende driftsvirksomhed under Viborg Kommune.

Revas har i alt omkring 45 medarbejdere. Mikael Løvschall er en af syv, der står for det daglige arbejde med de store maskiner på pladsen. Sammen med kollegerne og to gummigeder, to materialehåndteringsmaskiner, en dozer og en lastbil sørger han for at skubbe rundt på dyngerne af forskelligt affald, læsse og få materialerne afsted til KomTek, som står for neddeling og behandling til efterfølgende anvendelse.

 

Fra affald til spånplader

Det gælder også de solide mængder affaldstræ, der løbende kommer ind på anlægget på Kirkebækvej. På årsbasis andrager det i omegnen af 7000 tons genbrugstræ, som neddeles til genbrug. Alt affaldstræ fra Viborg kan se en ny fremtid i møde som spånplader. De neddelte materialer afleveres hos Kronospan – Novopan Træindustri i Pindstrup på Djursland, som forvandler dem til nye spånplader.

Revas rundede de 30 år som affaldsselskab i fjor. Indtil ændringen i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2006, var Revas et fælleskommunalt interessentskab med de daværende Viborg, Tjele, Fjends, Karup, Bjerringbro og Møldrup kommuner som ejere. Foruden med det store anlæg på Kirkebækvej i Viborg, har Revas i dag genbrugsstationer i Karup, Møldrup, Stoholm, Bjerringbro og Ødum.

 

Billedtekster: 

1.

Der er konstant aktivitet med store maskiner på affaldsanlægget i det nordvestlige Viborg.

2.

Den Revas-grønne lastbil kører i perioder i pendulfart med træaffald, som gummigeder og materialehåndteringsmaskiner sender videre op i containere til neddeling og i sidste ende spånplader.

3.

7000 tons genbrugstræ ankommer og sendes ud fra Revas i Viborg hvert år. Efter en tur omkring neddeling, lander det hos Kronospan – Novopan Træindustri på Djursland og bliver til spånplader.

4.

Trafikken med gummihjulslæssere intensiveres på affaldsanlægget i Viborg fremover, når der kommer håndtering af yderligere op mod 650 tons affald om ugen til.

5.

Masser af grønne containere og bjerge af affaldstræ hos Revas i Viborg.

6.

Bakker og bjerge af forskellige typer affald håndteres hver dag af syv medarbejdere og deres respektive maskiner på Revas-anlægget i Viborg.

7.

Et eldorado for en pantsamler. De er nemlig ikke alle sammen hentet over grænsen, dåserne og flaskerne fra viborgensernes affaldsspande.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 86 80 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk