Artikel fra december 2020
Læs hele avisen

Ny app gør det nemmere at undgå dyre graveskader

01-01-2021
Del artikel på26.000 graveskader årligt koster en kvart milliard kroner

Det er dyrt at stikke graveskovlen i et kabel eller en ledning. I en analyse foretaget af Rambøll i 2016 er det estimeret, at der er omkring 26.000 graveskader årligt i Danmark. De udgør en omkostning på 226 millioner kroner – en kvart milliard – fordelt mellem ledningsejere, ledningsinformationsbrugere og forsikringsselskaber.


Nu er der udsigt, at det voldsomme tal kan reduceres Det skal en ny, brugervenlig app sørge for. Den er lanceret af selskabet GIS4Mobile og samler LER-oplysninger digitalt og gør det nemmere for entreprenører og kloakfolk at undgå fejl i marken.

”Der er endnu ingen enslydende retningslinjer for, hvordan ledningsoplysninger skal leveres ved graveforespørgsler. Da der kan være helt op til 50 ledningsejere i et graveområde i byerne, kan det nemt give problemer at holde styr på alle informationer, når man står med en masse forskellige datasæt af varierende kvalitet i hænderne. Det problem løser appen”, fortæller Ove Lindholt Hansen, der er landinspektør, grundlægger af GIS4Mobile og udvikler af Ledningsinfo-appen.

 

Overblik og færre skader

Ledningsinfo-appen indsamler alle relevante LER-informationer fra entreprenørens graveforespørgsler. De vises så med specifikke farvekoder efter LER2-standarden på elektroniske landkort som Google Maps og danske luftfoto suppleret med matrikelskel, der tilgås på stedet med en tablet eller telefon. Brugeren kan selv tilføje yderligere kommentarer på kortene, som opdateres direkte i egne databaser.


Michael Mose Andersen, der er chefkonsulent og projektleder hos entreprenørvirksomheden Almacon, har bidraget til udviklingen af Ledningsinfo. Han oplever, at appen løser mange af de udfordringer, der tidligere har været ved gravearbejde.

”Man får et meget bedre overblik og sparer derved en masse tid, når man har oplysningerne samlet digitalt. På den måde ved man altid, hvor kablerne er i realtid og kender alle de relevante ledningsejere og oplysninger om ledningsnettet i det område, man graver, siger han og fortæller, at han bruger appen til al virksomhedens gravearbejde.


”Appen sørger for ensartede oplysninger for alle vores ansatte, når de er i marken. Det giver en sikkerhed i vores arbejde og mindsker risikoen for fejl og graveskader, uanset hvor lille eller stor opgaven er”, forklarer Michael Mose Andersen.

Ledningsinfo-appen fra GIS4Mobile kan downloades fra Google Play eller Apple Appstore og indeholder en 30-dages prøveperiode. Virksomheder kan tilkøbe brugertilpassede moduler efter behov.


Billedtekster:

1.

Det kan være uoverskueligt og besværligt for entreprenører at holde styr på alle LER-oplysninger. Ledningsinfo-appen fra GIS4Mobile samler alle oplysningerne digitalt.

2.

Der skal søges om ledningsoplysninger hver gang, der skal graves i jorden i bestræbelserne for at undgå graveskader. Den nye ledningsinfo-app samler alle ledningsoplysningerne digitalt ét sted.

3.

Ledningsinfo-appen viser alle LER-oplysninger i et område med farvekoder, så entreprenører og andre, der skal grave i jorden, kan danne sig et overblik over, hvad de skal passe på.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk