Udlejerne har høj aktivitet i egne rækker

06-02-2017

Adskillige medlemmer af Materielsektionen overvejer DRA-certificering.

Der er tegn i sol og måne til, at de danske maskin- og materieludlejeres egen certificeringsordning, DRA, kan stå over for lidt af et boom. Materielsektionen under Dansk Byggeri, som er brancheforening for udlejningsvirksomhederne, har 42 medlemmer. Af dem er 13 certificeret under DRA-ordningen. Men Materielsektionens formand, Dan Protin, vurderer, at omkring 20 andre firmaer ”i øjeblikket er i gang med at snuse til DRA”, som han udtrykker det.

”Vi betragter selv DRA som udlejningsbranchens udgave af ISO med kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. Men den er mere målrettet vores branche med mere fokus på materiellet. Vi kan se, at kunder på store projekter begynder at spørge udlejerne om certificering. Derfor vil vi gerne have så mange af vore medlemmer som muligt med under DRA. Men vi er også godt klar over, at nogle medlemmer allerede har ISO eller en anden certificering og mener, at det rækker”, siger Dan Protin.

De tre bogstaver DRA står for Danish Rental Association, som er dansk afdeling af den europæiske European Rental Association.

 

Nye kommer til

”Vi holder informationskurser om DRA, hvor Robert Pajor hos Dansk Byggeri er vores konsulent. Der er stor interesse for kurserne, så jeg forudser, at der løbende vil komme nye DRA-certificerede udlejningsvirksomheder til”, siger Dan Protin, som selv tillige er administrerende direktør for GSV Materieludlejning A/S.

Generelt ville formanden gerne se samme stigningstakt for branchen som for branchens aktivitet i egne rækker. Den er nemlig høj.

”Vi har fået flere mindre udlejere ind i sektionen end tidligere. Det er med til at sætte ting i gang, og de seneste tre-fire år har der været en endog kraftig stigning i medlemsaktiviteten. Samtidig er der en stadig større interesse for Materielsektionen og dens medlemmer fra leverandører og finansieringspartnere. Det giver gode muligheder for vidensdeling og ping-pong til gavn for branchen”, vurderer Dan Protin.

De flere små og mindre udlejere er ikke udtryk for, at der er kommet flere virksomheder til udlejningsbranchen. Derimod for, at også de små og mindre udlejere ønsker at være en del af fællesskabet ved at være medlemmer af sektionen.

 

Kurven går opad

”Jeg håber da, at branchen i det hele taget også kommer til at opleve en stigning i 2017. Kurven bevæger sig fornuftigt opad. Ikke stejlt, men solidt. Når det går godt for bygge- og anlægsbranchen, smitter det naturligt af på udlejningsbranchen. I øjeblikket er det lidt for nedadgående med anlægsaktiviteterne, men de holder fortsat et godt niveau. I byggeriet er aktiviteten høj, og det har vores branche det naturligvis godt med”, siger Materielsektionens formand.

”Det er ingen hemmelighed, at udlejningsmarkedet er under stort prispres. Enkelte specialområder har formået at få priserne på leje af materiel op igen efter de onde kriseår. Men for branchen som helhed er prisniveauet stadig lavt. Derfor skal udnyttelsesgraden være høj. Det sikrer udlejerne blandt andet ved at køre med driftssikkert, nyere materiel og holde skærpet øje med, hvornår produkterne begynder at blive for dyre i drift”.

”Udlejningsfirmaerne er nødt til at vælge deres segmenter. Det har vi også selv gjort og GSV Materieludlejning. Det gælder om ikke at være for brede i udbuddet. Der er hård konkurrence på alle udlejningssegmenter. Derfor har de fleste udlejningsfirmaer i dag tre eller fire produktgrupper, som de koncentrerer sig om”, fastslår Materielsektionens formand Dan Protin.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 86 80 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk