Ustyrligt indkøb af grej til styret underboring

24-08-2018


Entreprenørfirma skiftede hele maskinparken til styret underboring ud på E&H

Ulf og Rolf Nørulf med fællesskab om entreprenørfirmaet Brdr. Nøulf i Nordborg på Als borede i dén grad for, da Vermeer Danmark bankede messepløkkene i til tre dages ophold i Herning. Nørulf-brødrene åbnede ballet med en aftale med Vermeer-direktør Bent Tangemann om tre funklende nye maskiner til styret underboring, som er en af entreprenørfirmaets specialiteter.

Brødrene etablerede det fælles firma i år 2000, og indkøbet af tre maskiner i ét hug er det største i firmaets historie. Det var da heller ikke med i planerne for 2018.

”De maskiner, som de tre nye erstatter, er fine og kører godt. Derfor var planen faktisk, at udskiftningen først skulle ske næste år. Men renten og dollarkursen har bevirket, at vi har fremrykket indkøbet”, fortæller direktør Ulf Nørulf.

De tre nye Vermeer-boremaskiner er henholdsvis en D9X13, som trækker 4,5 tons, en D23X30 med træk på 11,5 tons, og en D0X55, som med motorkraft på 140 hk leverer klassens største rotationsmoment på 6772 Nm og trækker 20 tons. Alle maskinerne er med Tier 4 Final-motorer, der opfylder det nyeste emissionskrav. I forhold til de tre maskiner, de erstatter, er der tale om en størrelsesmæssig opgradering.

 

Nu skal der bores

”Det er vore boremaskiner nummer syv, otte og ni, som vi har købt hos Vermeer Danmark. Den første, som vi købte i år 2000, var en Vermeer D16X20 A. Krisen tog ti år i Danmark. Nu er den forbi, og nu giver vi den gas med at bore. Hidtil har styret underboring stået for 60 procent af vores omsætning. Det skal vi have op på 80 procent”, fastslår Rolf Nørulf.

I det underjordiske beskæftiger Brdr. Nørulf sig også med pilotrørsboring, rørsprængning og jordraketter. På menuen står også blandt andet kloakering, tv-inspektion, nedsivning og pileanlæg. Den omfattende maskinpark rummer blandt andet også fem slamsugere.

Billedtekster:

1.

Vermeer Danmark-direktør Bent Tangemann (til højre) afleverer nøgler til tre styk nye boremaskiner til Ulf (til venstre) og Rolf Nørulf.

2.

Bent Tangemann, Vermeer Danmark, og Ulf Nørulf shaker hands på tre nye Vermeer-boremaskiner, mens Rolf Nørulf tager en slapper i kabinen på den største af maskinerne.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 86 80 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk