Artikel fra marts 2024
Læs hele avisen

Varmt vand tager livet af ukrudtet på kirkegården

19-03-2024
Del artikel på
Og algerne følger med på den sidste rejse på seks kirkegårde og to præstegårdshaver ved Odder

Ukrudtet møder døden på kirkegårdene omkring Odder. Det sørger varmtvandsanlægget X-Weed for. Og det sørger også for at tage livet af algerne på brostensbelægningen, chaussesten og piksten. Dermed er de seks kirkegårde og to præstegårdshaver under Fjordpastoratet godkendt som Grøn Kirkegård.

Det var netop målsætningen om at blive Grøn Kirkegård, der fik Fjordpastoratet til at se på alternativer til ukrudtsbekæmpelse med gasbrænder. Godkendelse som Grøn Kirkegårde indebærer, at der arbejdes med og afkrydses en række punkter på Grøn Kirkes tjekliste. Og der skal være fokus på bæredygtig kirkegårdsdrift, klima og miljø.

Det var en demonstration af varmtvandsanlægget X-Weed fra Sønderup Maskinhandel, der satte gang i den grønne ukrudtsaflivning ved Odder. Fjordpastoratets gravere fik et anlæg til test, og så blev der handlet efterfølgende.

”En af flere fordele ved anlægget er, at vi kan komme helt tæt på hække og planter, hvor vi førhen har skullet passe på, når vi brændte med ukrudtsbrænderen. Man skal bare sørge for, at det kun er ukrudtet, som får vand, da det ellers vil beskadige planterne”, forklarer Jens Theodor Pedersen, som er graver ved alle Fjordpastoratets kirker.

 

300 liter i tanken

X-Weed-anlægger bruger kun vand til bekæmpelsen. Hverken pesticider eller andre ukrudtsbekæmpelsesmidler er med. Fordelen ved varmt vand, i stedet for damp, skum eller ukrudtsbrænder, er at vandet trænger længere ned i rødderne og derfor sikrer en bedre og længerevarende virkning.

”X-Weed findes i to modeller. X-Weed M1er hydraulisk drevet fra en redskabsbærer eller en læssemaskine. X-Weed E1 der er eldrevet og fungerer selvstændigt. Derfor kan den monteres på stort set alle maskintyper. M1 kan både bruges til ukrudtsbekæmpelse og som højtryksrenser, mens E1 udelukkende leveres med ukrudtslansen”, fortæller direktør Ole Hosbond hos Sønderup Maskinhandel.

Begge modeller har en tankkapacitet på 300 liter vand og udsender vand ved mindst 98 grader celsius. Modellerne er også udstyret med en 15 meter lang slange, som ruller op automatisk. Det gør det nemmere at komme rundt og skifte arbejdsområde uden at skulle flytte anlægget.

Ved opladning i formiddags- og middagspausen i almindelig stikkontakt klarer X-Weed E1 typisk en hel arbejdsdag.

 

Skåner grannet 

Fjordpastoratet er i dag Grøn Kirkegård og har brugt X-Weed E1 i de sidste to sæsoner. Varmtvandsanlægget kan bekæmpe ukrudt hele året, hvis der er behov for det.  

”Vi granlægger en del af gravstederne til vinteren og har derfor ikke kunnet komme ind med en gasbrænder og bekæmpe ukrudt. Men det kan vi med anlægget her”, siger graver Jens Theodor Pedersen.

Han understreger, at de meget tørre perioder heller ikke er et problem for varmtvandsanlægget, som typisk holder ukrudtet nede i cirka tre uger ad gangen. 

 

Kål på algerne

Efterhånden som graverne har lært at bruge X-Weed, og har fundet ud af hvor meget vand de forskellige ukrudtsplanter skal have, er der dukket flere anvendelsesmuligheder op med tiden. 

”Vi har lavet nogle forsøg med at bruge den på belægninger, hvor der er alger. Både på brosten, chaussesten og piksten. For eksempel har vi et græsareal med nogle kloakdæksler og pikstensbelægninger, som kan blive helt grønne af alger. Der har vi kørt hen over med anlægget, og det holder faktisk i rigtig, rigtig lang tid”, fortæller Jens Theodor Pedersen.

Graveren og hans mandskab på de mange kirkegårde har i øvrigt konstateret, at X-Weed også får kål på algerne på gravstene.

 

Billedtekster:

1.

Tove Baunsø Sørensen og hendes kolleger bruger lansen på X-Weed anlægget på Gylling Kirkegård.

2.

Fjorspastoratets seks kirkegårde og to præstegårdshaver er godkendt som grønne kirkegårde. Ukrudtet bekæmpes ikke længere med gasbrændere, men med varmt vand.

3.

Tove Baunsø Sørensen gør anlægget klar til at tage livet af ukrudt.

4.

Lansen giver mulighed for at komme helt tæt på hække og planter.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk